Smart Farming 2021

Taxinge slott Näsby 52, Nykvarn

En heldag med fokus på lantbrukets möjligheter och utmaningar i ett framtidsperspektiv. Moderator: Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult Kaffe och smörgås från kl. 08.30 Programstart kl. 09.00 Program: KRISBEREDSKAP OCH SÅRBARHET Livsmedelsförsörjning och det nya totalförsvaret Therese Frisell, beredskapshandläggare, Livsmedelsverket Lantbrukets sårbarhet Madeleine Nyman, miljö- och jordbruksutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp, Sveriges riksdag NYA SYSTEM OCH NY […]

Lantbrukets lönsamhet

Webbinarie Sverige

Kostnadsfritt webbinarium Vi har bjudit in medverkande gästtalare från Jordbruksverket, Konkurrensverket, LRF och Tillväxtverket. Mao personer som är i position att kunna stärka primärproducenternas ställning i livsmedelskedjan. Fokus för diskussion är de större producenterna och hur vi kan hitta vägar att öka lönsamheten och därmed produktionen. Gästtalare: Bättre lönsamhet – vad kan Jordbruksverket bidra med? […]

Kan biologisk mångfald bidra till robusta odlingssystem vid extremväder?

Webbinarie Sverige

När klimatet förändras blir olika typer av extremväder vanligare. Då behöver vi förstärka ekosystemtjänster och funktioner som hjälper jord och gröda att stå starkare mot extremväder. Med hjälp av exempel från trädgårdsodlingen berättar Christina Winter vad biologisk mångfald är och hur den bidrar till mullbildning, struktur, pollinering och biologisk bekämpning. Webbinariet är kostnadsfritt och arrangeras […]

Gratis

Nyfiken på arbete, utbildning och företagande i de gröna näringarna, tillfälle 1

Digitalt seminarie

Är du intresserad av arbete, utbildning och företagande i de gröna näringarna på landsbygden i Sörmland? Välkommen att vara med på ett digitalt inspirationsmöte med möjlighet att ställa frågor. TILLFÄLLE 1 Tisdag 25 januari kl. 14.00 – 16.00 (koppla gärna upp Zoom kl. 13.45) Moderator: Maria Dirke, Agro Sörmland PROGRAM: • Välkommen! Asha Ismail, Somaliska Riksförbundet […]