Workshop 2 – Befintligt förvaltningssystem

Vadsbro-Blacksta Föreningsgård Flen

Andra workshopen i projekt Framtidens viltförvaltning – en behovsanalys och utvärdering av befintligt förvaltningssystem. Skötselområden Älgförvaltningsområden Viltförvaltningsdelegation Länsstyrelsens ansvar Fältbesök med aktuellt tema Mer om projektet här. Aktiviteterna i projektet […]

Den gröna näringen – Framtidens attraktiva arbetsplats

Hedenlunda Hedenlunda Slott, Flen

Vill du vara med och utveckla arbetsmarknaden inom gröna näringar? Välkommen till en dag där vi lägger grunden till hur vi tillsammans kan göra framtidens arbetsplatser attraktiva inom lantbruk, skog […]

Workshop 3 – Framgångsrik frivillig samverkan i viltförvaltningen

Vadsbro-Blacksta Föreningsgård Flen

Tredje workshopen i projekt Framtidens viltförvaltning – en behovsanalys och utvärdering av befintligt förvaltningssystem. Lyfta goda exempel, från och utanför länet Se på framgångsrika förvaltningsmodeller i Europa Fältbesök med aktuellt […]

AKIS temadag – innovation, entreprenörskap & digitalisering

Energy Evolution Center Kungsgatan 61, Eskilstuna

Vi välkomnar till en temadag där vi fokuserar på innovation, entreprenörskap och digitalisering. Torsdag 13 oktober, kl 9.30 – 16.00, kaffe från kl. 9.00. Vi träffas i Eskilstuna på Energy […]

Workshop 4 – Behovsanalys för att nå balans och ökad samverkan

Vadsbro-Blacksta Föreningsgård Flen

Fjärde workshopen i projekt Framtidens viltförvaltning – en behovsanalys och utvärdering av befintligt förvaltningssystem. Vad behövs för ökad förståelse om varandras intressen? Hur når vi en gemensam målbild? Var finns […]