Workshop 3 – Framgångsrik frivillig samverkan i viltförvaltningen

Vadsbro-Blacksta Föreningsgård Flen

Tredje workshopen i projekt Framtidens viltförvaltning – en behovsanalys och utvärdering av befintligt förvaltningssystem. Lyfta goda exempel, från och utanför länet Se på framgångsrika förvaltningsmodeller i Europa Fältbesök med aktuellt […]

Workshop 4 – Behovsanalys för att nå balans och ökad samverkan

Vadsbro-Blacksta Föreningsgård Flen

Fjärde workshopen i projekt Framtidens viltförvaltning – en behovsanalys och utvärdering av befintligt förvaltningssystem. Vad behövs för ökad förståelse om varandras intressen? Hur når vi en gemensam målbild? Var finns […]