Workshop 3 – Framgångsrik frivillig samverkan i viltförvaltningen

Vadsbro-Blacksta Föreningsgård Flen

Tredje workshopen i projekt Framtidens viltförvaltning – en behovsanalys och utvärdering av befintligt förvaltningssystem. Lyfta goda exempel, från och utanför länet Se på framgångsrika förvaltningsmodeller i Europa Fältbesök med aktuellt […]