Smart Farming 2021

Taxinge slott Näsby 52, Nykvarn

En heldag med fokus på lantbrukets möjligheter och utmaningar i ett framtidsperspektiv. Moderator: Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult Kaffe och smörgås från kl. 08.30 Programstart kl. 09.00 Program: KRISBEREDSKAP OCH SÅRBARHET Livsmedelsförsörjning och det nya totalförsvaret Therese Frisell, beredskapshandläggare, Livsmedelsverket Lantbrukets sårbarhet Madeleine Nyman, miljö- och jordbruksutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp, Sveriges riksdag NYA SYSTEM OCH NY […]

Vill du veta mer om utbildning och arbete i de gröna näringarna?

Öknaskolan Öknaskolan, Sörmlands Naturbruk, Tystberga

Inbjudan till alla som vill veta mer om utbildning och arbete i de gröna näringarna! Och med ALLA menas = barn, ungdomar och vuxna med olika bakgrund, karriärbytare, handledare/aktörer m.fl. Varmt välkommen till bussresa med studiebesök på Öknaskolan och Onsberga gård i Sörmland. Lördagen den 14 maj 2022 Öknaskolan har stora fält och skogar, maskiner, […]