Kan biologisk mångfald bidra till robusta odlingssystem vid extremväder?

Webbinarie Sverige

När klimatet förändras blir olika typer av extremväder vanligare. Då behöver vi förstärka ekosystemtjänster och funktioner som hjälper jord och gröda att stå starkare mot extremväder. Med hjälp av exempel från trädgårdsodlingen berättar Christina Winter vad biologisk mångfald är och hur den bidrar till mullbildning, struktur, pollinering och biologisk bekämpning. Webbinariet är kostnadsfritt och arrangeras […]

Gratis

MDU välkomnar till webinarium om livets utmaningar

Digitalt seminarie

Mälardalens Universitet, MDU, bjuder in till ett kostnadsfritt webinarium kring psykisk hälsa och ohälsa med Lena Wiklund Gustin den 5 april kl. 13.00 – 13.45 under rubriken: När livet utmanar oss Text från inbjudan: "Livets utmaningar blir iblandför mycket för oss vilket vi behöver kunna hantera. Lena Wiklund Gustin kommer att presentera en modell som […]

Kunskapsdag om naturbeteskött

Onsberga Gård Sättersta Onsberga 2, Tystberga

Välkommen på en inspirerande kunskapsdag om betesbaserad produktion på naturbetesmarker Dagen riktar sig till dig som vill få ökad kunskap om arbetssätt och insatser som stärker såväl lantbruksföretagen som den biologiska mångfalden i våra biologiskt och kultur - historiskt värdefulla betesmarker. Tid: Onsdag den 11 maj klockan 10.00–16.00, 2022. Program: Förmiddagskaffe, introduktion och presentation av […]

Tillväxtmotorn startar ny utbildningsgrupp för ledare och företagare

Mälardalens Universitet Hamngatan 15, Eskilstuna

Tillväxtmotorn startar ny utbildningsgrupp för ledare och företagare Syftet med programmet: VD/Ledarskapsprogrammet via Tillväxtmotorn ger dig värdefulla kontakter, tillgång till aktuell forskning och möjlighet att diskutera utmaningar med andra ledare/företagare för att nå tillväxt. Deltagare: Programmet består av ett mindre antal företagsledare/personer för att diskutera, dela erfarenheter i grupp tillsammans med experter från MDU från […]

Vill du veta mer om utbildning och arbete i de gröna näringarna?

Öknaskolan Öknaskolan, Sörmlands Naturbruk, Tystberga

Inbjudan till alla som vill veta mer om utbildning och arbete i de gröna näringarna! Och med ALLA menas = barn, ungdomar och vuxna med olika bakgrund, karriärbytare, handledare/aktörer m.fl. Varmt välkommen till bussresa med studiebesök på Öknaskolan och Onsberga gård i Sörmland. Lördagen den 14 maj 2022 Öknaskolan har stora fält och skogar, maskiner, […]

Möjligheter med bildanalys – flera framgångsrika exempel

Science Park Skövde Skövde

Seminarium, digitalt eller på plats på Science Park Skövde (scienceparkskovde.se) om AI-baserad bildanalys och exempel på hur det kan tillämpas på ett framgångsrikt sätt. Under seminariet kommer du bland annat få höra flera presentationer där företag berättar om deras resa i att bygga en affär kopplat till AI och bildanalys. Dessutom kommer du få lyssna […]

Världens mest lönsamma lantbruk med datadrivna affärsmodeller

Science Park Skövde Skövde

Sverige har ett av världens mest produktiva lantbruk, trots detta är lönsamheten inte i världsklass. För ett land som även är ledande inom informations- och kommunikationsteknik är det naturligt att fråga sig - vilka möjligheter finns till förbättring genom mätning, dataanalys och optimering? Under denna föreläsning kommer du dels få veta mer om värdet av […]