Workshop 3 – Framgångsrik frivillig samverkan i viltförvaltningen

Vadsbro-Blacksta Föreningsgård Flen

Tredje workshopen i projekt Framtidens viltförvaltning – en behovsanalys och utvärdering av befintligt förvaltningssystem. Lyfta goda exempel, från och utanför länet Se på framgångsrika förvaltningsmodeller i Europa Fältbesök med aktuellt tema Mer om projektet här. Aktiviteterna i projektet är öppna för deltagare och speciellt inbjudna men är du intresserad av att veta mer får du […]

AKIS temadag – innovation, entreprenörskap & digitalisering

Energy Evolution Center Kungsgatan 61, Eskilstuna

Vi välkomnar till en temadag där vi fokuserar på innovation, entreprenörskap och digitalisering. Torsdag 13 oktober, kl 9.30 – 16.00, kaffe från kl. 9.00. Vi träffas i Eskilstuna på Energy Evolution Center. Primär målgrupp: Aktörer som främjar landsbygdsutveckling Samhället står inför flera stora utmaningar. En hållbar klimatomställning ska samtidigt säkra produktion av livsmedel och energi. […]

Workshop 4 – Behovsanalys för att nå balans och ökad samverkan

Vadsbro-Blacksta Föreningsgård Flen

Fjärde workshopen i projekt Framtidens viltförvaltning – en behovsanalys och utvärdering av befintligt förvaltningssystem. Vad behövs för ökad förståelse om varandras intressen? Hur når vi en gemensam målbild? Var finns de lägst hängande frukterna? Mer om projektet här. Aktiviteterna i projektet är öppna för deltagare och speciellt inbjudna men är du intresserad av att veta […]