Workshop 2 – Befintligt förvaltningssystem

Vadsbro-Blacksta Föreningsgård Flen

Andra workshopen i projekt Framtidens viltförvaltning – en behovsanalys och utvärdering av befintligt förvaltningssystem. Skötselområden Älgförvaltningsområden Viltförvaltningsdelegation Länsstyrelsens ansvar Fältbesök med aktuellt tema Mer om projektet här. Aktiviteterna i projektet är öppna för deltagare och speciellt inbjudna men är du intresserad av att veta mer får du gärna höra av dig till helena@agrosormland.se.

Den gröna näringen – Framtidens attraktiva arbetsplats

Hedenlunda Hedenlunda Slott, Flen

Vill du vara med och utveckla arbetsmarknaden inom gröna näringar? Välkommen till en dag där vi lägger grunden till hur vi tillsammans kan göra framtidens arbetsplatser attraktiva inom lantbruk, skog och trädgårdsföretag. Hur kan vi attrahera kompetenser som vill bidra med att utveckla och stärka branschen, vilka är dom och hur kan vi olika aktörer […]

Workshop 3 – Framgångsrik frivillig samverkan i viltförvaltningen

Vadsbro-Blacksta Föreningsgård Flen

Tredje workshopen i projekt Framtidens viltförvaltning – en behovsanalys och utvärdering av befintligt förvaltningssystem. Lyfta goda exempel, från och utanför länet Se på framgångsrika förvaltningsmodeller i Europa Fältbesök med aktuellt tema Mer om projektet här. Aktiviteterna i projektet är öppna för deltagare och speciellt inbjudna men är du intresserad av att veta mer får du […]

Workshop 4 – Behovsanalys för att nå balans och ökad samverkan

Vadsbro-Blacksta Föreningsgård Flen

Fjärde workshopen i projekt Framtidens viltförvaltning – en behovsanalys och utvärdering av befintligt förvaltningssystem. Vad behövs för ökad förståelse om varandras intressen? Hur når vi en gemensam målbild? Var finns de lägst hängande frukterna? Mer om projektet här. Aktiviteterna i projektet är öppna för deltagare och speciellt inbjudna men är du intresserad av att veta […]