Agro Sörmland arbetar med Regionalt skogsprogram i Sörmland. En väg till ett hållbarare och robustare skogsbruk i framtiden kan vara att öka lövandelen. Just nu genomförs en enkät inom området. Svara gärna så vi får ta del av dina tankar.
 
Målgrupp för denna undersökning är skogsägare med lövträproduktion och lövträförädlingsföretag som är verksamma idag.

Skogsstyrelsen vill få mer kunskap om intresset för lövträd hos förädlingsföretag i Mellansverige. Vi vill också ta reda på vilka avsättningsmöjligheter som finns för de skogsägare som satsar på lövskogsproduktion. Vi ber er därför svara på denna enkät.

Du svarar anonymt på uppgifterna.

Om du har frågor om enkäten kan du kontakta:
Projektledare: erik.westin@skogsstyrelsen.se

Medfinansieras av Europeiska unionen

TILL ENKÄTEN