Vi har flera avancerade digitala tjänster och verktyg utformade för att underlätta lantbruksarbetet, ändå är det många som vittnar om att de trots detta sitter med kollegieblocket i traktorn.

Agro Örebro och Agro Sörmland har fått i uppdrag av Tillväxtverket att utreda om dagens digitala tjänster möter lantbruksföretagens behov, är de tillräckligt användarvänliga, fyller de sina syften eller kan de bli bättre och/eller kompletteras med fler?

För att ta reda på detta behöver vi svar från er som driver lantbruksföretag. Ni kan hjälpa oss med genom att besvara den här enkäten vars syfte är att identifiera behov och brister kopplat till digitaliseringen av lantbruket.

Ju fler svar vi får in desto bättre underlag har vi att nå ökad förståelse för digitaliseringen på gårdsnivå och identifiera insatser som kan öka företagens nytta.

Enkäten tar ca 5-10 minuter att besvara och behöver göras i en följd. Som tack erbjuds du deltagande i utlottningen av 10 digitala trisslotter.

Resultatet kommer att användas för att identifiera konkreta förbättringsområden som exempelvis förenklad administration vid rapportering eller ansökning av stöd och att sätta ljuset på brister och behov kopplat till de lösningar som finns idag.

Agro Sörmlands och Agro Örebros hemsidor uppdateras löpande om projektet.