Drönare i Lantbruket – ny teknik som får allt fler användningsområden inom lantbruket.
 
Den 7 september genomfördes en temadag i Gamleby och på Västerviks flygplats kring den senaste och framtida drönartekniken inom lantbruket. Ett fullspäckat program med exempel på användningsområden idag och i framtiden, samt uppvisningar och experiment på flygplatsen. Huvudarrangör var Agtech 2030 med Per Frankelius och Karolina Muhrman i spetsen. 

Exempel på drönarteknik som presenterades och diskuterades under dagen:

  • Viktiga data i växtodlingen – så kan drönare bidra
  • Drönarbaserad kartläggning av ogräs som underlag till körfiler
  • Platsspecifik ogräsbekämpning med dosanpassning
  • Drönare för planträkning och analyser av uppkomst: Var står vi idag?
  • Vad kan man se med olika kameror? Senaste nytt från sommarens tester!
  • Skadeinventering med drönare i försäkringssammanhang
  • VILL(T)SAM – drönare för att hantera viltskador av fåglar på åkermark

Läs mer om resp. område i dokumentet ”Temadagen Drönare i lantbruket
 
Under eftermiddagen visades såväl undervattensdrönare som nykonstruerade megadrönare i testfas. Det bjöds på hissnande uppvisningar av drönarburen markradar samt CultiWise drönarbaserad kartläggning av ogräs.

Efter denna dag kan man konstatera att det händer mycket inom drönarområdet och utvecklingen går snabbt!