Grön näring som arbetsplats!

Torsdag 11 maj träffades vi på Öknaskolan för Branschträff med Branschforum Gröna Näringar. Cirka 30 personer är samlade med representanter från offentlig sektor, utbildningsaktörer och övriga intressentorganisationer. Det här är första träffen och vi presenteras först en bild av hur situationen med kompetensförsörjning till lantbruket ser ut idag i vår region. Förmiddagen avslutas med gruppdiskussioner om förslag på åtgärder och vägar framåt.

Per Fermvik, undervisningsråd Skolverket, inleder med att ge oss statistik över “vem” eleven är som går utbildningen, var arbetar/studerar eleven efter utbildningen? Hur är utbildningen uppbyggd idag, vilka utmaningar och fördelar finns för dagens Naturbruksprogram? Per ger oss också en bild av det Regionala planeringsunderlag som tagits fram där en stor del bygger på att kommuner samverkar.

Därefter tar Kristine Wiklund, Gröna Arbetsgivare, vid och berättar bland annat mer om etablering på arbetsmarknaden efter studier. Hon ger exempel från hur man arbetat med kompetensförsörjning till Skogen. “Skogen har varit mycket tydliga med att de behöver kompetens till företagen, vi jobbar även mycket med skolorna. Vi hoppas kunna kopiera allt bra vi gör inom skog och trädgård till lantbruket.”

Jesper Schönbeck, Arbetsförmedlingen, förklarar vad arbetsmodellen Branschforum är och ger exempel från hur man arbetat inom andra branscher. Gemensamt är att ett målmedvetet arbete med att förändra INOM branschen måste till. Branscher själva måste vara med att forma agendan och det är viktigt med aktiva branschföreträdare.

Josefin Uhnbom, Region Sörmland, berättar kortfattat om en del befintliga verktyg, som Modda Sörmland, ett digitalt och fysiskt utbildningscentrum med upplevelsebaserat lärade via XR (extended reality).

Efter detta är det dags för de viktiga gruppdiskussionerna och Maria Dirke, Agro Sörmland presenterar förslag på punkter att prata kring men deltagarna uppmuntras även att ta upp egna punkter.

Det här ska sedan ligga till grund för fortsatt arbete, trösklar ska identifieras och förslag formuleras. Att samla aktörer från olika delar som alla ger sin bild ger synergier och flera bra tankar och idéer har lyfts fram under dagen.

Efter lunchen blev vi bjudna på en rundtur på Öknaskolan, tre elever som går Naturbruksprogrammet gav oss en grundlig guidning och visade upp sin skola för oss.

Vi ser fram emot att följa Branschforums arbete och dela med oss av det till er. Många fina initiativ är redan i gång och dessa ska vi bli bättre på att sprida. En pusselbit i att lösa kompetensfrågan är att visa upp vad vi gör i lantbruket och att visa vilken attraktiv arbetsplats vi har att erbjuda.

Här kan du följa uppdraget Branschforum för den gröna näringen i Sörmland.

Presentationer från dagen:

Per Fermvik

Josefin Uhnbom Jesper Schönbeck

Maria Dirke