Nu bjuder vi in till den första träffen i arbetet med att förbättra kompetensförsörjningen till gröna näringar.

Hur attraherar vi kompetenser som vill vara med och stärka de gröna näringarna i Sörmland?

Kompetensförsörjning uppges idag av många arbetsgivare som en av de största utmaningarna för att kunna utveckla företaget. Skogs-, lantbruks- och trädgårdsföretag är inget undantag, det saknas arbetskraft till arbete på gårdsnivå, rådgivning, utbildning, forskning och mer.

För att framtidssäkra kompetensförsörjningen i Sörmland har Region Sörmland byggt upp en samverkansplattform som heter Kompetensverkstan och i den ingår Branschforum för gröna näringar.

  • Är du intresserad av att i brett samarbete göra framtidens arbetsplatser attraktiva inom lantbruk, skogsbruk och trädgård?
  • Är du angelägen om att attrahera kompetenser till de gröna näringarna som vill vara med och utveckla och stärka branschen?
  • Vilka är de och hur hittar de oss? Vilka utbildningar behöver dem? Hur kan vi olika aktörer samarbeta på bästa sätt?

Välkomna till Ökna Naturbruksgymnasium torsdagen den 11 maj då vi arrangerar första träffen inom Branschforum gröna näringar i Sörmland. Syftet är att genom bred samverkan skapa bästa förutsättningar för utveckling av grönt näringsliv och utbildningssatsningar i regionen genom insatser som förbättrar kompetensförsörjningen.

Med Branschforum gröna näringar vill vi långsiktigt förbättra för dig som arbetsgivare, för att du och andra skall hitta rätt personer att anställa.

Boka in torsdagen 11 maj för att ägna några timmar åt detta i samband med att det första Branschträffen går av stapeln i Sörmland.

Program som PDF

Branschträffen arrangeras i samarbete mellan Region Sörmland och Agro Sörmland.

Mer om Branschforum för de gröna näringarna.