Efterfrågan på arbetskraft och kompetens är stor i sörmländska skogsbruket, lantbruket och bland trädgårdsföretagare.

Under året har Agro Sörmland på uppdrag av Region Sörmland startat upp branschforum för gröna näringar för att kunna fokusera på insatser för att i samverkan öka tillgång till utbildning, kompetensförsörjning och förbättra attraktionskraften för arbete inom skogsbruk, lantbruk och trädgårdsföretag.

Efter vår första branschträff på Ökna i maj har arbetsutskottet träffats och arbetar med och prioriterar bland de förslag till insatser som förts fram. I slutet av året samlas företrädare för regionens olika branschforum och i början av 2024 är det dags för oss att bjuda in till nästa branschträff och flytta fram positionerna för kompetensförsörjningen för de gröna näringarna.

Foto från Branschträffen på Ökna i maj.