Agro Sörmland har på uppdrag av Region Sörmland kartlagt den gröna näringens behov av arbetskraft och kompetens. Resultatet av kartläggningen har vi samlat i rapporten Branschforum för de gröna näringen i Sörmland.

Den innehåller bland annat en sammanställning över vilka slags tjänster som annonseras och vilken kompetens som krävs av den som söker tjänsten. Vi har följt företag som annonserat och följt upp hur det gick med deras rekrytering. Vi beskriver hur arbetskraft söks till de gårdsfastigheter där jobben inom lantbruk-, skogsbruks- och trädgårdsföretag finns men även hur omfattande behovet av kompetens är inom verksamheter i företagens omgivning, som exempel rådgivare, veterinärer, lärare etc.

I rapporten presenteras även ett förslag till hur ett Branschforum för gröna näringen kan bildas och samla såväl behovet av arbete och utbildning som förslag på åtgärder för att komma till rätta med brist på den kompetens företagarna efterfrågar. En tydlig slutsats efter Agro Sörmlands kartläggning är att kompetensbristen begränsar företagsutvecklingen inom de gröna näringen. Rapporten visar ett antal förslag på åtgärder, insatser och samarbeten för att råda bot på begränsande kompetensbrist.

Här kan du läsa den fullständiga pdf-rapporten.