Agro Sörmland var på plats och ställde ut på Brunnby Lantbrukardagar tillsammans med systernoderna AgroÖrebro och Agro Västmanland.

Vi informerade allmänt om vår verksamhet och flera av våra projekt. Vi lyfte särskilt projektet “Smarta energilösningar för landsbygdsföretag” som genomförs tillsammans med Linköpings universitet, Agtech Sweden, LRF – Lantbrukarnas Riksförbund och Vreta Kluster AB. Medfinansiärer är regionerna i Sörmland, Örebro, Västmanland och Östergötland.

Vi genomförde även ett seminarium om Agro Sörmlands forskningsprojekt om viltskador, ”Rätt insats – minskad skada”. Det projektet genomförs i samarbete med Hushållningssällskapet, SLU – Sveriges lantbruksuniversitet och Växtråd. Vi informerade ett fullsatt seminarietält om projektets utförande, preliminära resultat och diskuterade viltförvaltningen generellt och vad som kan bidra till att minska viltskadorna. En engagerad publik ställde många frågor och bidrog med egna erfarenheter.

Mässan bjöd på många intressanta och givande samtal, både med besökare i montern samt andra utställare. Samtalen med lantbrukare och andra i branschen leder till viktiga insikter och uppslag till kommande insatser och samarbeten. Tack till alla som bjöd på trevliga möten och givande samtal.

Läs mer om energiprojektet.

Läs mer om viltprojektet.

Agro Sörmland på plats på Brunnby Lantbrukardagar
Agro Sörmland på plats på Brunnby Lantbrukardagar
Agro Sörmland på plats på Brunnby Lantbrukardagar
Agro Sörmland på plats på Brunnby Lantbrukardagar