• Agro Sörmland
  SAVE-THE-DATE - 13 mars
  Så bidrar jordbruket till de nationella klimatmålen
  Anmälan
 • Agro Sörmland
  NYTT ÅR!
  NYA MÖJLIGHETER - NYA UTMANINGAR
  VI HÖJER RIBBAN!
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"
25
feb
2020

Kurs - Sociala medier och marknadsföring för ekologiska producenter

Kl. 9:00 -16:00

Sociala medier lansstyrelsen Allie Smith unsplash

Allie Smith - unsplash.com

 

Utbildningsdag för dig som driver, eller vill driva, ekologisk produktion.

Inom ramen för kompetensutveckling bjuder länsstyrelsen in till tre träffar inom ekologisk produktion. Den 25 februari kommer vi fokusera på hur du som företagare kan använda dig av sociala medier och marknadsföring. Frågor vi kommer ta upp är bland annat hur flera företag kan marknadsföra sig tillsammans, vilka plattformar man bör välja för att hitta rätt kundgrupp och hur man som företag kan profilera sig.

Under dagen kommer vi ha både föreläsningar på ämnet och en workshop, där du som företagare själv kan utveckla ditt användande av sociala medier och marknadsföring.

Målgruppen är företagare som bedriver, eller vill bedriva, ekologisk produktion.

Dagen i sig är kostnadsfri, men deltagare betalar själva på plats för lunch och fika. Förmiddagsfika 60 kr, lunch 110 kr och eftermiddagsfika 60 kr, totalt 230 kr inklusive moms.

OBS! Vid sen avanmälan kan mat och fika komma att faktureras! Avanmälan ska ske senast 20/2.

Plats: Bruksresturangen i Hälleforsnäs

Anmälan senast 28 februari

Program

12
mar
2020

Food Tech 2020

Kl. 9:00 -17:00

food tech 2020

Food Tech 2020  där framtidens mat, teknik och beslutsfattare möts 

För tredje året i rad presenterar Di Digital och Alfred Nobel Science Park Food Tech, ett framtidsorienterat samarbete där innovativa Food Tech-bolag, makthavare och investerare möts. Arbetet med programmet är full gång och vi ser fram emot en spännande dag.

Du kommer möta beslutsfattare, nya spännande bolag och personer som vill revolutionera matindustrin på flera olika sätt. 

Plats: Örebro konserthus, Fabriksgatan 2, Örebro

Anmälan

13
mar
2020

Så bidrar jordbruket till de nationella klimatmålen

Kl. 12:00 -16:15

banner

Livsmedelsstrategins mål är en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja som kan producera mer livsmedel utan att äventyra de olika miljömålen. Utifrån dagens kunskap vet vi att med rätt åtgärder kan jordbruket bidra med minskad klimatpåverkan samtidigt som produktionen bibehålls eller till och med ökar.

Forskning – rådgivning - praktiska exempel

PROGRAM 

12.00 LUNCH 

12.45 VÄLKOMMEN – Agro Sörmland/Agro Öst

Moderator: Patrick Aulin, Lilla Kungsladugården, Nyköping

 • Jordbrukets klimatpåverkan

Lis Eriksson, agronom, rådgivare klimat och husdjur, Jordbruksverket 

 • Kolinlagring i marken för bördigheten och klimatet

Thomas Kätterer, Professor vid Institutionen för ekologi, SLU 

 • Hållbara matvägar – bättre miljö och bättre ekonomi

Anna Hessle, husdjursagronom, docent, SLU 

 • Menhammar Gård, Ekerö

Ulf Segerström

             14.30 KAFFE

 • Stallgödselhantering - minskat utsläpp av metan och kväve

En åtgärd för att minska metanutsläpp ska samtidigt minska utsläpp av kväve

Eva Salomon, docent, enhetschef Jordbruk och Trädgård, RISE 

 • Womtorp Lantbruk & Entreprenad, Eskilstuna

Christina och Ulf Winblad 

 • Paneldiskussion 
 • Sammanfattning, avslut

footer

 

Kostnad: 250 kr + moms Skogs- och lantbrukare, 450 kr + moms övriga

Plats: Bruksrestaurangen, Hälleforsnäs 

Hitta hit 

Utskriftsversion

Anmälan

01
apr
2020

Intresseanmälan till kunskapsseminarium om skogsbiomassans roll

Kl.

skogsprogrammets kunskapsseminarier

Välkommen att anmäla ditt intresse för att delta i kunskapsseminariet "Hur kan ett aktivt hållbart skogsbruk bidra till en god och säkerställd tillgång av biomassa i framtidens bioekonomi?" Onsdag 1 april i Uppsala.

Syftet med dagen är att diskutera skogsbiomassans roll i en växande bioekonomi och betydelsen för klimatet.

 • Vilket behov av biomassa från skogen finns år 2045, och hur kan ökad tillgång till biomassa skapas?
 • Hur förenas behoven av ökad biomassa med målen om biologisk mångfald?
 • Vilka hinder och utmaningar finns och vad kan man göra åt dem nu?

Du har chansen att bidra med konstruktiva inspel och lösningsorienterade förslag som leder dialogen och processen med nationella skogsprogrammet och skogspolitiken framåt.

Arrangör: Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen

Välkommen!

Plats: Uppsala

Anmälan

27
maj
2020

Intresseanmälan till kunskapsseminarium om skogen och miljömålen

Kl.

skogsprogrammets kunskapsseminarier

Välkommen att anmäla ditt intresse för att delta i kunskapsseminariet "Hur når vi miljömålen samtidigt som äganderätten och brukanderätten värnas och stärks?" Onsdag 27 maj, Växjö.

Syftet med dagen är att diskutera hur miljömålen kan nås och samtidigt värna och stärka äganderätt och brukanderätt.

 • Agenda 2030 och de svenska miljömålen?
 • Hur kan äganderätt och brukanderätt värnas och stärkas? Vilka hinder och möjligheter finns?
 • Hur kan vi effektivare nå miljömålen som rör skogen. Vilka hinder och möjligheter finns?
 • Hur skapar vi incitament för att målen nås?

Du har chansen att bidra med konstruktiva inspel och lösningsorienterade förslag som leder dialogen och processen med nationella skogsprogrammet och skogspolitiken framåt.

Arrangör: Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen

Välkommen!

Plats: Växjö

Anmälan

12
jun
2020

Intresseanmälan till kunskapsseminarium om skogspolitikens målkonflikter

Kl.

skogsprogrammets kunskapsseminarier

Välkommen att anmäla ditt intresse för att delta i kunskapsseminariet "Vad menas med en politik för hållbart skogsbruk och hur nås de jämställda målen om produktion och miljö?". Fredag 12 juni i Stockholm.

Syftet med dagen är att diskutera skogspolitikens målkonflikter och om vi är på rätt spår i vår politik för ett hållbart skogsbruk för att uppnå övriga mål i samhället.

 • Vad är en politik för ett hållbart skogsbruk?
 • Hur kan vi utveckla politiken för ett hållbart skogsbruk? Vilka hinder och möjligheter finns?
 • Kan vi använda till exempel Agenda 2030 bättre för att uppnå våra mål?

Du har chansen att bidra med konstruktiva inspel och lösningsorienterade förslag som leder dialogen och processen med nationella skogsprogrammet och skogspolitiken framåt.

Arrangör: Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen

Välkommen!

Plats: Stockholm

Anmälan

01
jul
2020

Brunnby Lantbrukardagar

Kl.

brunnby lantbrukardagar 2020

Mötesplatsen för professionella lantbrukare

Sedan 2007 har vi arrangerat denna uppskattade lantbruksmässa i mitten av Sverige. Besökare och utställare från hela landet ses i sommarens skönaste månad, knyter kontakter och inspireras. Nu är det dags igen!

Hushållningssällskapet har sedan starten arrangerat mässan. Inför årets mässa har vi dessutom stor uppbackning från medarrangörerna Dina Försäkringar, Lantmännen LRF, LRF Konsult, Swedbank/Sparbankerna och Väderstad.

Den 1-2 juli 2020 går mässan av stapeln och du är varmt välkommen!

02
jul
2020

Brunnby Lantbrukardagar

Kl.

brunnby lantbrukardagar 2020

Mötesplatsen för professionella lantbrukare

Sedan 2007 har vi arrangerat denna uppskattade lantbruksmässa i mitten av Sverige. Besökare och utställare från hela landet ses i sommarens skönaste månad, knyter kontakter och inspireras. Nu är det dags igen!

Hushållningssällskapet har sedan starten arrangerat mässan. Inför årets mässa har vi dessutom stor uppbackning från medarrangörerna Dina Försäkringar, Lantmännen LRF, LRF Konsult, Swedbank/Sparbankerna och Väderstad.

Den 1-2 juli 2020 går mässan av stapeln och du är varmt välkommen!