Agro Sörmland, Foto: Flygfotograf Erik Jacobsson

Hydrotekniska Sällskapets Vattendag

vattendagen

Dränering av jordbruksmark för en ökad och hållbar livsmedelsproduktion

Under åren 2017 och 2018 har vi upplevt ett extremt väder med stora konsekvenser för många växtodlare. Hösten år 2017 gick skörden inte att bärga på stora arealer och sommaren år 2018 var extremt torr. Många pratar om bevattning idag, men vilken roll har dräneringen för att klara torrperioder bättre? Bör vi dränera mer eller mindre? Detta är några av de frågor som vill diskutera på Vattendagen 2019. 

Arrangör: Hydrotekniska sällskapet & SLU

Plats: Undervisningsplan 8 (gångbro från Undervisningshuset), Hörsalen ”Loftet” (ovanpå Ultunarestaurangen) , SLU, Uppsala 

Anmälan senast 25 januari.

Program

Detaljer

Startar 2019-01-30 8:30
Slutar 2019-01-30 16:00
Max deltagare -