• Agro Sörmland
  SAVE THE DATE
  Smart Farming 2020
  5 november på Taxinge
 • Agro Sörmland
  Handla lokalt - stötta det som finns nära!
  Sörmlands matkluster
 • Agro Sörmland

  NYA MÖJLIGHETER - NYA UTMANINGAR
  VI HÖJER RIBBAN!
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Vallkonferens 2020

vallkonferens 2020

Den viktigaste grödan för den som producerar foder åt idisslare och hästar är vallen.
Vid två tillfällen har Vallkonferensen anordnats för att alla vallintresserade – utfodrings- och växtodlingsrådgivare, lantbrukare, forskare, lärare, studenter, beslutsfattare, säljare – ska kunna träffas och ta del av det senaste inom forskningen på området. 

Programmet kommer bland annat att innehålla:
• Ny teknik som hjälp i vallodlingen
• Grovfodereffektiva kor, mindre metanutsläpp
• Bete – naturbete, osynliga stängsel, tramptålighet
• Majs – sorter, sjukdomar
• Hjälpsådd och gödsling
• Vallar tåliga vid extremväder
• Kolinlagring och andra ekosystemtjänster
• Presentation av Årets Vallmästare
• Inno4Grass – goda tips från vallbönder
• Bra vallfoder en nyckel till god hälsa och välfärd hos hästar

Arrangör: SLU, Växa Sverige, Hushållningssällskapen, LRF, Greppa Näringen/Jordbruksverket

Kostnad

Plats: Uppsala

Anmälan

Program

Detaljer

Startar 2020-02-04 9:00
Slutar 2020-02-04 18:30
Max deltagare -