• Agro Sörmland
  NYTT ÅR!
  NYA MÖJLIGHETER - NYA UTMANINGAR
  VI HÖJER RIBBAN!
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"
 • Agro Sörmland
  Seminarium Kompetensutveckling - Anmälan

Vallkonferens 2020

vallkonferens 2020

Den viktigaste grödan för den som producerar foder åt idisslare och hästar är vallen.
Vid två tillfällen har Vallkonferensen anordnats för att alla vallintresserade – utfodrings- och växtodlingsrådgivare, lantbrukare, forskare, lärare, studenter, beslutsfattare, säljare – ska kunna träffas och ta del av det senaste inom forskningen på området. 

Programmet kommer bland annat att innehålla:
• Ny teknik som hjälp i vallodlingen
• Grovfodereffektiva kor, mindre metanutsläpp
• Bete – naturbete, osynliga stängsel, tramptålighet
• Majs – sorter, sjukdomar
• Hjälpsådd och gödsling
• Vallar tåliga vid extremväder
• Kolinlagring och andra ekosystemtjänster
• Presentation av Årets Vallmästare
• Inno4Grass – goda tips från vallbönder
• Bra vallfoder en nyckel till god hälsa och välfärd hos hästar

Arrangör: SLU, Växa Sverige, Hushållningssällskapen, LRF, Greppa Näringen/Jordbruksverket

Kostnad

Plats: Uppsala

Anmälan

Program

Detaljer

Startar 2020-02-04 9:00
Slutar 2020-02-04 18:30
Max deltagare -