• Agro Sörmland
  SAVE THE DATE
  Smart Farming 2020
  5 november på Taxinge
 • Agro Sörmland
  Handla lokalt - stötta det som finns nära!
  Sörmlands matkluster
 • Agro Sörmland

  NYA MÖJLIGHETER - NYA UTMANINGAR
  VI HÖJER RIBBAN!
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Skogen som samhällsbyggare

skogen som samhallsbyggare

Trähus - ett sätt att nå klimatmålen vid bostadsproduktion

Om Sverige ska bli klimatneutralt behöver vi se över materialvalen i våra hus. Byggprocessen står för 70-80 procent[i] av en byggnads klimatpåverkan, och att bygga i trä kan reducera klimatpåverkan i den fasen med mer än 50%. Det beror bland annat på att trähus lagrar den bundna koldioxiden och är en förnyelsebar råvara. Men hur kan vi bygga snygga, smarta, hållfasta och klimatsmarta flerbostadshus och kontorsbyggnader i trä? Hur kommer vi igång? Vilka är utmaningarna – och möjligheterna?

Vårt seminarium vänder sig till dig som jobbar med samhällsbyggnad, fastigheter eller byggnation, men också dig som är inriktad på klimatlösningar, skog eller bioråvara. Kort sagt, alla som vill se ett mer klimatsmart byggande!

Seminariet anordnas inom projektet Regionala insatser för Skogsstrategin i Östergötland.

Program

9.00 - Agenda 2030 och Linköping kommuns mål om koldioxidneutralt till 2025 - hur når vi dit?
Linda Malmén, Hållbarhetschef

9.25 - Valla Berså – Linköpings första flerbostadshus i KL-trä
Eva Lindstén, Lindstén Fastigheter

9.50 - Växjö – Europas första moderna trästad - hur blir man det?
Johan Thorsell - Växjö kommun

10.15 - KAFFE

10.40 - Att bygga med CLT som konstruktionsmaterial
Urban Blomster - Södra

11.05 - Trä som ett byggmaterial
Barbara Vogt, White Arkitekter

11.30 - Paneldiskussion

12.00 - LUNCH
Efter seminariet erbjuds lunch till självkostnadspris.

Moderator på seminariet är Tomas Nord, doktor och lektor i industriell ekonomi på Linköpings universitet

Plats: Vreta Kluster

Anmälan

Detaljer

Startar 2019-12-11 9:00
Slutar 2019-12-11 12:00
Max deltagare -