Agro Sörmland, Foto: Flygfotograf Erik Jacobsson

Nya marknader för hållbart jordbruk - Spannmål, baljväxter och specialgrödor

Vete 770

Tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland anordnar BERAS 4 seminarier med fokus på nya marknadsmöjligheter inom hållbart jordbruk. Tanken är att sammanföra producenter och konsumenter, säljare och köpare, lantbrukare och avnämare för att diskutera hur vi kan möta den ökade efterfrågan på mat som är producerad på ett hållbart och klimatvänligt sätt.

Fredag 15 Mars är det fokus på Spannmål, baljväxter och specialgrödor.

Saltå Kvarn söker fler leverantörer och kommer att presentera sitt betalsystem där lantbrukare med högre grad av hållbarhet får bättre betalt. Nordisk Råvara söker nya odlare i Sörmland till sitt odlarnätverk och kommer att berätta om vilka möjligheter de erbjuder. Vi vill på mötet se många olika typer av lantbrukare, stora som små, och även andra aktörer som också vill se landsbygden växa.

Anmälan: kontakta lovisa.berggren@sv.se, senast 5 mars

Plats: Mählby säteri, Gnesta

Kostnad: Aktiviteten är kostnadsfri men 300 kr + moms tillkommer för mat

Program

Detaljer

Startar 2019-03-15 8:30
Slutar 2019-03-15 13:00
Max deltagare -