Agro Sörmland, Foto: Flygfotograf Erik Jacobsson

Nationell konferens om djur och natur som resurs för framtidens djurhälsa

nationell konferens

Djuren och naturens betydelse för vår hälsa börjar uppmärksammas mer och mer. Det finns många goda exempel från internationell och svensk forskning, att djur och natur fungerar både förebyggande och som en resurs vid behandling av såväl psykisk som fysisk ohälsa. Evidens finns - nu är det dags att ta nästa steg!

Hur ska vi uppnå en jämlik folkhälsa? Vad finns det för lösningar och hur matchar vi dessa med dom mål som finns inom ramen för Agenda 2030 med fokus på dom folkhälsopolitiska målen? Vill du vara med och påverka hur vi tillsammans kan lösa nu- och framtidens hälsoutmaningnar?

Målgrupp

Konferensen vänder sig till alla aktörer som arbetar med framtidens folkhälsa, det vill säga;

  • politiker, tjänstemän och beslutsfattare inom kommun och landsting som har ansvar för hälsofrågor och att målen inom ramen för Agenda 2030 uppfylls
  • myndigheter med folkhälsa på sin agenda
  • organisationer, intressenter och företag som arbetar inom grön hälsa & omsorg och rehabilitering
  • företag som använder djurunderstödda insatser för människor med olika behov (t ex. lantgårdar, hästar, hundar och andra djur)
  • forskare inom detta fält

Arrangör: SLU Framtidens djur, natur och hälsa

Pris: ca 3 500 (med reservation för ändring)

Konferensen genomförs i samverkan med: Hälsans Natur och Hushållningssällskapet

Plats:Scandic Hasselbacken, Stockholm

Anmälan

Detaljer

Startar 2019-04-01
Slutar 2019-04-02
Max deltagare -