• Agro Sörmland
  Välkommen till Smart Farming 2020
  Anmäl NU!
  5 november på Taxinge
 • Agro Sörmland
  Handla lokalt - stötta det som finns nära!
  Sörmlands matkluster
 • Agro Sörmland

  NYA MÖJLIGHETER - NYA UTMANINGAR
  VI HÖJER RIBBAN!
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Klimatnytta och skogens många produkter

Den cirkulara skogen header

I Sverige är 70% av ytan täckt av skog, i Östergötland är 65% av landarealen täckt av skog, och tillväxten är dubbelt så stor som avverkningen. Man räknar med att svenska skogar tar upp mer än 80% av landets koldioxidutsläpp. Dessutom kan allt som görs av olja idag göras av trä i morgon. Ju mer fossila material och råvaror vi ersätter med skog desto bättre. Den cirkulära skogen gör att vi kan bruka utan att förbruka då en avverkad skog ersätts med ny skog och dess produkter ingår i ett kretslopp.

Välkommen till ett lärorikt seminarium med möjlighet till intressanta diskussioner!

AGENDA
14.00 - Skogens klimatnytta. Hur kan vi bäst sköta skogen och använda skogsråvaran optimalt?
Johan Bergh, professor på Linnéuniversitetet

14:40 - Fika och mingel

15:00 - Grön infrastruktur, skogens naturvärden och biologiska mångfald genom ett skogsbestånds hela livscykel.
Mikael Norén Enhetschef Enheten för naturskydd på Länsstyrelsen Östergötland

15:30 - Tänk om skogen är lösningen? Vad skogsindustrin kan bidra med för att lösa globala och nationella utmaningar.
Eva-Lena Strömberg, Sektionschef PM10 och TM1 på BillerudKorsnäs Skärblacka

Kostnadsfritt.

Arrangör: Skogsstrategin - Östergötlands gröna hjärta

Plats: Vreta Kluster, Klustervägen 11, Vreta Kloster

Hitta hit

Anmälan

Detaljer

Startar 2019-11-11 14:00
Slutar 2019-11-11 16:00
Max deltagare -