• Agro Sörmland
  Välkommen till Smart Farming 2020
  Anmäl NU!
  5 november på Taxinge
 • Agro Sörmland
  Handla lokalt - stötta det som finns nära!
  Sörmlands matkluster
 • Agro Sörmland

  NYA MÖJLIGHETER - NYA UTMANINGAR
  VI HÖJER RIBBAN!
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Intresseanmälan till kunskapsseminarium om skogsbiomassans roll

skogsprogrammets kunskapsseminarier

Välkommen att anmäla ditt intresse för att delta i kunskapsseminariet "Hur kan ett aktivt hållbart skogsbruk bidra till en god och säkerställd tillgång av biomassa i framtidens bioekonomi?" Onsdag 1 april i Uppsala.

Syftet med dagen är att diskutera skogsbiomassans roll i en växande bioekonomi och betydelsen för klimatet.

 • Vilket behov av biomassa från skogen finns år 2045, och hur kan ökad tillgång till biomassa skapas?
 • Hur förenas behoven av ökad biomassa med målen om biologisk mångfald?
 • Vilka hinder och utmaningar finns och vad kan man göra åt dem nu?

Du har chansen att bidra med konstruktiva inspel och lösningsorienterade förslag som leder dialogen och processen med nationella skogsprogrammet och skogspolitiken framåt.

Arrangör: Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen

Välkommen!

Plats: Uppsala

Anmälan

Detaljer

Startar 2020-04-01
Max deltagare -