• Agro Sörmland
  Agro Sörmland söker blivande verksamhetsledare - läs mer
 • Agro Sörmland
  Smart Farming 30 oktober - anmäl NU!
 • Agro Sörmland
  Smart Farming 2019 - Program
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Fördubblad livsmedelsexport till 2030 – hur då?

KSLA logotyp

Livsmedelsexport är en central del av den nationella svenska livsmedelsstrategin. Idag exporteras årligen svenska livsmedel till ett värde av cirka 50 miljarder kr, vilket motsvarar 30 % av produktionsvärdet. Det finns dock potential för en betydligt större export. Svenska jordbruksråvaror och livsmedel av god kvalitet har en allt viktigare roll att spela på en global marknad med växande befolkning och ökande köpkraft. Business Sweden har satt som mål att till år 2030 öka exportandelen till 50 % av produktionsvärdet för livsmedelssektorn, vilket motsvarar en fördubbling av exporten till 100 miljarder kr.

Syftet för seminariet är att belysa hur livsmedelssektorns aktörer, från företag till offentlig förvaltning, gemensamt kan nå målet om en fördubbling av exporten.

Seminariet riktar sig till alla aktörer inom livsmedelskedjan och huvudfokus är att skapa en arena där olika intressenter möts.

Moderator: Magnus Börjeson, lantbrukare, Högåsa Gård

Arrangör: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens kommitté för livsmedelsproduktionens värdekedja

Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Hitta hit

Anmälan senast 17 april

Program

Detaljer

Startar 2019-04-23 13:00
Slutar 2019-04-23 16:00
Max deltagare -