• Agro Sörmland
  Smart Farming 2019 - Dokumentation
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Food Planning – var finns maten i samhällsplaneringen?

food planning

Boka in torsdag 31 januari 2019 för en heldagskonferens om samhällsplanering för livsmedelssäkerhet och hållbar matproduktion!

Varför har planering för livsmedelsförsörjning länge inte funnits på agendan? Vad innebär planering för matsäkerhet på olika nivåer i samhället; nationellt, regionalt, lokalt? Vilka nutida erfarenheter finns som vi kan lära av? Vilka roller har olika aktörer: näringsliv, myndigheter, offentlig sektor och ideella organisationer?

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med eller på annat sätt engagerar sig i frågorna om hållbara livsmedelssystem i normalläge såväl som vid kris. Vi tror att fruktbara möten äger rum när människor från olika verksamhetsområden möts och välkomnar representanter för näringsliv, akademi, offentlig sektor, myndigheter och idéburna organisationer.

Under dagen varvar vi föreläsningar, utställningar, mingel och fördjupande seminarier.

Kostnadsfritt deltagande.

Arrangör: Projekt MatLust i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm, Södertörns Högskola och BERAS International.

Plats: Södertälje Science Park, Kvarnbergsgatan 12, Södertälje

Anmälan

Detaljer

Startar 2019-01-31 9:00
Slutar 2019-01-31 16:00
Max deltagare -