• Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"
 • Agro sörmland
  Smart Farming save-the-date 30 oktober
 • Agro Sörmland
  Tillväxtmotorn -ledarprogram, intresseanmäl NU

Moderna Djurstallar

Cilla Krantz från Agro Sörmland inledde seminariet Moderna Djurstallar med att berätta om Agro Sörmlands verksamhet hittills och kommande aktiviteter.

När ordet överlämnades till Peder Schiöler, verksam inom försäljning och projektledning på A-betong, fick vi bland annat ta del av vad kunder efterfrågar idag, olika byggnadssystem kopplat till kostnader samt vikten av att ha en helhetssyn vid om- eller nybyggnation.

Hushållningssällskapets byggnadsrådgivare Karin Andersson uppdaterade oss om hur trenderna inom olika byggnationer ser ut och vad som kan bli populärt i framtiden. Länsstyrelsens handläggare Kristina Thunström redogjorde för förprövningsprocessen – när behövs den, hur den går till och varför?

Seminariet avrundades med en paneldiskussion med föreläsarna där alla fick möjlighet att ställa frågor. Såväl panelen som publiken var överens om att det behövs enklare och snabbare processer – ett utvecklingsområde där Agro Sörmland, tillsammans med de olika aktörerna, kommer att arbeta vidare med. 

valkomstbrunch grinda satericilla krantz valkomnar

abetong peder schioler byggsystem inom lantbrukabetong peder schioler nya produkter ingjutna plastfonsterhushallningssallskapet karin anderssonhushallnigssallskapet karin andersson planering

lansstyrelsen kristina thunstrom handlaggningstidlansstyrelsen kristina thunstrom forprovning

paneldiskussion deltagarepaneldiskussion forelasare

Dokumentation

pdfProgram

Presentationer

pdfAbetong - Djurstallar för framtiden

pdfHushållningssällskapet - Trender i djurstallar

pdfLänsstyrelsen - Förprövning av djurstallar

Publicerad 2018-02-27

 

Detaljer

Startar 2018-02-27 12:15
Slutar 2018-02-27 16:00
Max deltagare -