• Agro Sörmland
  SAVE THE DATE
  Smart Farming 2020
  5 november på Taxinge
 • Agro Sörmland
  Handla lokalt - stötta det som finns nära!
  Sörmlands matkluster
 • Agro Sörmland

  NYA MÖJLIGHETER - NYA UTMANINGAR
  VI HÖJER RIBBAN!
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Så bidrar jordbruket till de nationella klimatmålen

banner

Livsmedelsstrategins mål är en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja som kan producera mer livsmedel utan att äventyra de olika miljömålen. Utifrån dagens kunskap vet vi att med rätt åtgärder kan jordbruket bidra med minskad klimatpåverkan samtidigt som produktionen bibehålls eller till och med ökar.

Forskning – rådgivning - praktiska exempel

PROGRAM 

12.00 LUNCH 

12.45 VÄLKOMMEN – Agro Sörmland/Agro Öst

Moderator: Patrick Aulin, Lilla Kungsladugården, Nyköping

 • Jordbrukets klimatpåverkan

Lis Eriksson, agronom, rådgivare klimat och husdjur, Jordbruksverket 

 • Kolinlagring i marken för bördigheten och klimatet

Thomas Kätterer, Professor vid Institutionen för ekologi, SLU 

 • Hållbara matvägar – bättre miljö och bättre ekonomi

Anna Hessle, husdjursagronom, docent, SLU 

 • Menhammar Gård, Ekerö

Ulf Segerström

             14.30 KAFFE

 • Stallgödselhantering - minskat utsläpp av metan och kväve

En åtgärd för att minska metanutsläpp ska samtidigt minska utsläpp av kväve

Eva Salomon, docent, enhetschef Jordbruk och Trädgård, RISE 

 • Womtorp Lantbruk & Entreprenad, Eskilstuna

Christina och Ulf Winblad 

 • Paneldiskussion 
 • Sammanfattning, avslut

footer

 

Kostnad: 250 kr + moms Skogs- och lantbrukare, 450 kr + moms övriga

Plats: Bruksrestaurangen, Hälleforsnäs 

Hitta hit 

Utskriftsversion

Anmälan

Detaljer

Startar 2020-03-13 12:00
Slutar 2020-03-13 16:15
Max deltagare -