• Agro Sörmland
  Smart Farming 2020 framflyttat till
  28 oktober 2021
 • Agro Sörmland
  Handla lokalt - stötta det som finns nära!
  Sörmlands matkluster
 • Agro Sörmland

  TILLVÄXTMOTORN
  UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
  Klicka här för mer information
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"
05
mar
2021

Minska förlusterna vid ensilering

Kl. 10:00 -11:30

Interiörbild från Landsberga café

Länsstyrelsen bjuder in till en digital föreläsning med Rolf Spörndly från Sveriges lantbruksuniversitet.

Kursens innehåll

 • Förluster i ensileringen – hur uppstår dom?
 • Ensilering i plansilo, slang, tornsilo eller balar. Hur kan du begränsa förlusterna?
 • Mjölkproduktionens miljöpåverkan nu jämfört med för 80 år sedan.

Vi kommer även att lämna utrymme för frågor och diskussion.

Medverkande

 • Rolf Spörndly, forskare inom utfodring på SLU. Rolf har även jobbat många år som utfodringsrådgivare inom mjölkproduktion.
 • Malin Nilsson, Länsstyrelsen Södermanland.
 • Ann-Sofie Hedberg, Länsstyrelsen Örebro

Praktisk information

Tid: 10-11:30

Innan föreläsningen skickar vi ut information till dig om hur du ansluter dig till mötet och lite annat som kan vara bra att veta.
Vi guidar dig gärna genom det tekniska så tveka inte att anmäla dig.

Anmälan sker HÄR 

Information

Malin Nilsson, 010-223 43 64, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
eller Jenny Askenfelt, 010 223 43 73, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

09
mar
2021

Sociala medier för landsbygdsföretag

Kl. 9:00 -12:00

Ull i sociala medier

Att använda sociala medier som ett verktyg för att sälja sina tjänster och marknadsföra sitt företag är idag en självklarhet. Men det är inte lika självklart hur man gör detta på bästa sätt.

 I denna föreläsning med Erika Kvarnlöf från Länsstyrelsen Västra Götalands län får du lära dig mer om hur du använder de vanligaste sociala medierna. Du får hjälp att identifiera din målgrupp och hur du kan kommunicera med dem via sociala medier. Under föreläsningen får du också lära dig hur du bygger ditt varumärke och formar din egen strategi för användningen av sociala medier.

Erika Kvarnlöf har lång erfarenhet av att arbeta med sociala medier och kommunikation. På Länsstyrelsen i Västra Götalands län är hon bland annat redaktör för tidningen Jordbiten, sitter i redaktionen för Matlänets nyhetsbrev, sköter Matlänets Instagram och Facebook-sidan Landsbygd Västra Götaland. Hon ger även kontinuerligt rådgivning för landsbygdsföretagare om sociala medier.

Tid: Tisdag 9 mars, kl 9.00-12.00

Plats: Digitalt. Deltagarna kopplar upp sig via en länk och för bästa möjliga upplevelse rekommenderar vi att du använder en dator med stadig internetuppkoppling. Alla som kan bör använda headset för att både höra och höras bättre. Länken skickas ut till de anmälda.

Målgrupp: För dig som har ett landsbygdsföretag inom besöksnäringen eller livsmedelsverksamhet och är verksam i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands eller Örebro län.

Anmälan: Senast den 3 mars via anmälningsformuläret nedan. Max 20 deltagare. Vänligen respektera sista anmälningsdatum, vid för få deltagare kan aktiviteten komma att ställas in.

Kostnad: Online föreläsningen är kostnadsfri för deltagarna, aktiviteten bekostas av Landsbygdsprogrammet.

Har du frågor, kontakta Kerstin Bjäresten Osmark, Länsstyrelsen i Västmanlands län Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anmälan till Länsstyrelsen i Västmanland>>

 
12
mar
2021

Öka den biologiska mångfalden med blommor i odlingen

Kl. 10:00 -12:00

Interiörbild från Landsberga café

Under detta webbinarium går vi igenom hur man kan arbeta med blommor i odlingar för att öka den biologiska mångfalden. Hur ska man tänka och vilka blommor ska man välja för att både gynna nyttodjur och pollinerare?

 

Bristen på blommande växter i modernt lantbruk har länge misstänkts vara orsak till bristande pollinering och biologisk bekämpning av skadegörare. Genom ökad diversifiering och fler blommande växter så kan vi gynna nyttodjur som behöver nektar och pollen för sin fortplantning och överlevnad. Dessa nyttodjur balanserar skadedjuren och på så sätt kan en ökad biologisk mångfald med fler blommande växter både bli en del av gårdens växtskydds- strategi och samtidigt bidra till en bättre pollinering av odlade grödor med hjälp av humlor och solitärbin. Långsiktigt kan detta bidra till mer robusta, uthålliga och ‘ekologiska’ odlingsystem.

Tid: Kursen genomförs fredag den 12 mars kl 10-12.

Målgrupp: Aktiviteten arrangeras i samarbete med Föreningen Sörmlandsäpplen men riktar sig självklart till alla odlare som är intresserade av att öka den biologiska mångfalden i sina odlingar.

Kursledare: Elisabeth Ögren, har tidigare arbetat som rådgivare i ekologisk trädgårdsodling på Länsstyrelsen i Västmanland och på Jordbruksverket.

Plats: Kursen kommer att ske via Skype. En inbjudan till skype kommer att skickas ut till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag/före kursstart.

Kostnad: Webbinariet är kostnadsfri för deltagarna. Bekostas av Landsbygdsprogrammet.

Sista anmälningsdag: 8 mars

Om du har särskilda frågor till Elisabeth så kan du mejla dem i förväg till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast onsdag den 10 mars.

Om du vill läsa på ämnet före webbinariet eller fördjupa dig därefter rekommenderar vi dig skriften Öka den biologiska mångfalden med blommor i odlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Anmälan

16
mar
2021

Hitta källorna till ditt landsbygdsföretag

Kl. 9:00 -12:00

Karta gård

Vilka källor till mer kunskap om den egna gården, företaget och bygden finns det på internet? Det här är en föreläsning för dig som landsbygdsföretagare som möter besökare och gäster inom turism.

 Alla platser har en historia att berätta, en historia som dessutom kan användas för att göra ditt besöksföretag intressantare för dina gäster. Du kan använda historien om din gård eller bygd för att marknadsföra ditt besöksföretag eller för att utveckla dina gästers upplevelse vid besöket.

Men hur lär man sig mer om en plats? Det finns många spännande källor att gå igenom via internet!

I den här föreläsning med Ann-Charlott Hajdu-Rafis från Länsstyrelsen i Västra Götalands län går vi igenom arkiv, samlingar och tillgänglig information på internet. Under föreläsningen får du lära dig att titta på och hitta bland annat historiska kartor och naturinventeringar.
Fokus är vilka natur- och kulturvärden som kan finnas i odlingslandskapet och hur vi genom skötsel och hävd kan både visa upp en plats, men också bevara den för framtida generationer.

Exempel på arkiv och samlingar vi går igenom under föreläsningen:

 • Fornlämningar och bilder, Riksantikvarieämbetet
 • Ängs- och betesinventeringen, TUVA, Jordbruksverket
 • Historiska kartor, Lantmäteriet
 • Informationskartan, Länsstyrelsens karttjänst
 • Skogens pärlor, Skogsstyrelsen
 • Ortnamn och folkminnen, Institutionen för språk och folkminnen

Ann-Charlott Hajdu-Rafis har lång erfarenhet av att arbeta med bl a kursverksamhet inom Landsbygdsturism och Ett Rikt Odlings landskap på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Tid: Tisdag 16 mars, kl 9.00-12.00

Plats: Digitalt. Deltagarna kopplar upp sig via en länk och för bästa möjliga upplevelse rekommenderar vi att du använder en dator med kamera och stadig internetuppkoppling. Alla som kan bör använda headset för att både höra och höras bättre. Länken skickas ut till de anmälda.

Målgrupp: För dig som har ett landsbygdsföretag inom besöksnäringen och är verksam i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands eller Örebro län.

Anmälan: Senast den 9 mars via anmälningsformuläret nedan. Max 20 deltagare. Vänligen respektera sista anmälningsdatum, vid för få deltagare kan aktiviteten komma att ställas in.

Kostnad: Onlineföreläsningen är kostnadsfri för deltagarna, aktiviteten bekostas av Landsbygdsprogrammet.

Har du frågor, kontakta Kerstin Bjäresten Osmark, Länsstyrelsen i Västmanlands län Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anmälan på Länsstyrelsen i Västmanlands läns webbplats

16
mar
2021

Mer naturbetesmarker och ekonomiskt bärkraftiga företag

Kl. 14:00 -15:00

Slå ihop små spridda betesfållor med anslutande skogs- och åkermark och öka lönsamheten.

Genom att slå samman små spridda betesfållor med anslutande skogs- och åkermarker kan du underlättar hanteringen av djur, stängsling och vattenförsörjning och på så sätt också öka lönsamheten i din verksamhet.

Om du inte har tillräckligt mycket betesmarker själv kanske du kan bli "betesentreprenör" och beta marker med miljöersättning på andra gårdar som inte längre har några egna djur.

Även andra spännande frågor kan komma att tas upp under föreläsningen och goda exempel från verkligheten ges.
Du kommer i slutet av föreläsningen ges en möjlighet att ställa dina frågor till Karl-Ivar Klumm

Föreläsare: Karl-Ivar Klumm, docent i lantbruksekonomi och anställd vid SLU i Skara. Karl-Ivars forskning handlar främst om hur du kan göra nöt- och lammkötts-produktionen ekonomisk och klimatmässigt hållbar.

Målgrupp: Lantbruksföretagare, deras familjemedlemmar och anställda inom lantbruksverksamhet.

Plats: Kursen sker via Skype. Instruktioner om hur du ansluter kommer några dagar innan kursen.

Tycker du att aktiviteten verkar intressant, men tillhör inte målgruppen? Hör av dig till Emelie Uddenberg så får du delta i mån av plats

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt.

Anmälan: Anmäl dig via kalendern på vår webbplats: www.lansstyrelsen.se/vastmanlandlänk till annan webbplats eller till Emelie Uddenberg senast den 9 mars.

19
mar
2021

Gröngödsling för perenna kulturer - är det möjligt?

Kl. 10:00 -12:00

Interiörbild från Landsberga café

Att arbeta med gröngödsling i odlingar av perenna grödor, som exempelvis en fruktodling är en utmaning. Under detta webbinarium går vi dels igenom vad gröngödsling är och varför man ska arbeta med gröngödslingsgrödor men vi diskuterar även möjligheter och utmaningar för att åstadkomma detta i odlingar av perenna grödor.

Gröngödsling är ett samlingsbegrepp för olika typer av grödor som odlas för sin gödslingeffekt. Gröngödsling är en viktig faktor för att åstadkomma en bra jord, och en bra jord är ju en grundförutsättning för att kunna odla och helt central för ekologisk odling. Gröngödslingsgrödor innehåller oftast både kvävefixerande och icke kvävefixerande arter. Genom att odla gröngödslingsgrödor så kan man öka markens bördighet eftersom gröngödslingsgrödorna även kan bidra till ett bättre utnyttjande av den växtnäring som finns bunden i marken.

Tid: Kursen genomförs fredag den 19 mars kl 10-12.

Målgrupp: Aktiviteten arrangeras i samarbete med Föreningen Sörmlandsäpplen men riktar sig självklart till alla odlare som är intresserade av gröngödsling i perenna grödor.

Kursledare: Elisabeth Ögren, har tidigare arbetat som rådgivare i ekologisk trädgårdsodling på Länsstyrelsen i Västmanland och på Jordbruksverket.

Plats: Kursen kommer att ske via Skype. En inbjudan till skype kommer att skickas ut till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag/före kursstart.

Kostnad: Webbinariet är kostnadsfri för deltagarna. Bekostas av Landsbygdsprogrammet.

Sista anmälningsdag: 15 mars

Om du har särskilda frågor till Elisabeth så kan du mejla dem i förväg till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast onsdag den 17 mars.

Om du vill läsa på ämnet före webbinariet eller fördjupa dig därefter rekommenderar vi dig skriften Gröngödslinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den är skriven för grönsaksodling på friland men ger en bra bakgrund till området.

Anmäl dig HÄR

 
23
mar
2021

Webbinarium: Matsäkerhet vid kris!

Kl. 14:00 -16:00

Inom ramen för arbetet med den regionala livsmedelsstrategin bjuder Ekologiska Lantbrukarna Sörmland och Beras International in till ett seminarium om Matsäkerhet vid kris. Detta seminarium är för er som vill vara med praktiskt och bidra till att sätta upp ett system för matsäkerhet i Sörmland där lantbruket står i centrum. 

Utgångspunkten är att om två år - i mars 2023 - så sker något som gör att det vanliga livsmedelssystemet plötsligt slutar fungera. Internet nere, elektricitet nere, gränserna stängs och drivmedelstillgången begränsas. Vi har två år på oss från och med nu att förbereda detta. Hur löser vi det? 

Grundproblemet är att lönsamheten inom livsmedelssektorn driver mot största möjliga specialisering - som samtidigt innebär allt större sårbarhet. Det kommer att krävas konkreta satsningar på gårdarna idag för att undvika kaos vid en plötslig händelse. 

I seminariet medverkar bland annat Länsstyrelsen i Sörmlands län, Civilförsvarförbundet, Trosa kommun och Livsmedelsverket. Syftet med seminariet är att skapa ett pilotprojekt för Sörmland med lantbruk och kommunens ansvarsområde i fokus. Seminariet ingår i arbetet med Sörmlands Livsmedelsstrategi. 

Välkommen!

Frågor och intresseanmälan skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

28
okt
2021

Program Smart Farming 2021

Kl. 8:30 -16:15

Inbjudan Smart Farming 4.0