Agro Sörmland, Foto: Flygfotograf Erik Jacobsson

28
maj
2019

Fältvandring naturbetesmark häst/får/nöt

Kl. 16:00 -19:00

Fältvandring Ulrika Hägertorp

Foto: Ulrika Hägertorp

Naturbetesmarker hör till de artrikaste miljöerna i vårt land. Betande djur är en förutsättning för att dessa marker ska finnas kvar. Vi ger fakta och tips på hur naturbeten kan vara en resurs för hästhållare och lantbruksföretag. Margareta Bendroth, agronom och hästrådgivare på Hushållningssällskapet, medverkar.

Det kommer att bjudas på fika så ange eventuell specialkost.

Arrangör: Länsstyrelsen Södermanland
Plats: Ekeby gård, Tystberga


Kostnadsfritt

 Anmälan senast 26 maj 2019

EU flagga landsbygdsutv

04
jun
2019

Naturkatastrofer och dess påverkan på djur och deras välfärd

Kl. 9:30 -16:30

slu krisseminarium

Den 4 juni 2019 anordnar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium med fokus på naturkatastrofer och dess påverkan på djur och deras välfärd. Hur kan vi förbereda oss för katastrofer som exempelvis långvarig torka som leder till foderbrist och långa slaktköer, bränder som kräver snabb evakuering av djur, stormar som orsakar långvariga strömavbrott och kommunikations- och transportsvårigheter?

Vi välkomnar länsstyrelsens personal, veterinärer, brandmän och andra intresserade av djurvälfärd i kriser.

Arrangör: Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW

Kostnad: 800 kronor

Plats: Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, SLU, Ultuna, Uppsala - Sal: Audhumbla

Anmälan

Program

04
jun
2019

Hushållningssällskapets årliga fältvandring

Kl. 17:30

hushallningssallskapet

Välkommen på framtidsspaning i fält

Vårens stora höjdpunkt närmar sig! Den 4 juni bjuder Hushållningssällskapet Östergötland in till fältvandring på Glyttinge.

Vi samlas utanför ladugården på Glyttinge och vandrar sedan ut i fält för att bland annat se på:

  • Halva ytan, minimerad bearbetning med radhackning, mellangrödor och radsprutning.
  • Havre, en framtidsgröda. Hushållningssällskapet provar 1200 havrelinjer. Anders Krafftoch Bo Hellstedt från Lantmännen berättar om varför de har investerat ihavreanläggningen i Kimstad
  • Gödsling, restkväve efter 2018. Stora möjligheter att mäta kvävebehovet med ny teknik.Hushållningssällskapet visar olika metoder som finns att tillgå.

Vi bjuder på hamburgare gjorda av naturbeteskött från Fröö gård och avrundar kvällen med kaffe.

Alla hälsas varmt välkomna, ingen anmälan krävs!

Om du har frågor är du välkommen att ringa 013 - 35 53 00

Plats: Glyttinge, Linköping

Arrangör: Hushållningssällskapet Östergötland

06
jun
2019

SkogsElmia

Kl. 9:00 -17:00

skogsmassan

SkogsElmia är en mötesplats mitt i den skogliga marknaden. Här hittar du produkter och tjänster för hela kedjan från frö till inmätning. På mässan 2019 står skogsägandet i fokus.

Under några intensiva och underhållande dagar kan du testa nyheter, förbereda investeringsbeslut och knyta intressanta kontakter. 

Kostnad: Endagsentré 300kr, Förköp endagsentré 240 kr, Flerdagsentré 450 kr, Förköp flerdagarsentré 430 kr, Student/ungdom 14 - 18 år endagsentré 100 kr, Barn under 14 år gratis i målsmans sällskap, Grupprabatt (från 15 pers. 10 % rabatt endagsentré 240 kr, Grupprabatt (från 15 pers. 10 % rabatt flerdagarsentré 360 kr. I priset ingår entré, parkering och mässtidning.

Plats: Arrangeras i skogen. Mässområdet ligger i närheten av E4:an, 30 kilometer söder om Jönköping. Jönköping når du med bil, buss, tåg eller flyg.

07
jun
2019

SkogsElmia

Kl. 9:00 -17:00

skogsmassan

SkogsElmia är en mötesplats mitt i den skogliga marknaden. Här hittar du produkter och tjänster för hela kedjan från frö till inmätning. På mässan 2019 står skogsägandet i fokus.

Under några intensiva och underhållande dagar kan du testa nyheter, förbereda investeringsbeslut och knyta intressanta kontakter. 

Kostnad: Endagsentré 300kr, Förköp endagsentré 240 kr, Flerdagsentré 450 kr, Förköp flerdagarsentré 430 kr, Student/ungdom 14 - 18 år endagsentré 100 kr, Barn under 14 år gratis i målsmans sällskap, Grupprabatt (från 15 pers. 10 % rabatt endagsentré 240 kr, Grupprabatt (från 15 pers. 10 % rabatt flerdagarsentré 360 kr. I priset ingår entré, parkering och mässtidning.

Plats: Arrangeras i skogen. Mässområdet ligger i närheten av E4:an, 30 kilometer söder om Jönköping. Jönköping når du med bil, buss, tåg eller flyg.

08
jun
2019

SkogsElmia

Kl. 9:00 -16:00

skogsmassan

SkogsElmia är en mötesplats mitt i den skogliga marknaden. Här hittar du produkter och tjänster för hela kedjan från frö till inmätning. På mässan 2019 står skogsägandet i fokus.

Under några intensiva och underhållande dagar kan du testa nyheter, förbereda investeringsbeslut och knyta intressanta kontakter. 

Kostnad: Endagsentré 300kr, Förköp endagsentré 240 kr, Flerdagsentré 450 kr, Förköp flerdagarsentré 430 kr, Student/ungdom 14 - 18 år endagsentré 100 kr, Barn under 14 år gratis i målsmans sällskap, Grupprabatt (från 15 pers. 10 % rabatt endagsentré 240 kr, Grupprabatt (från 15 pers. 10 % rabatt flerdagarsentré 360 kr. I priset ingår entré, parkering och mässtidning.

Plats: Arrangeras i skogen. Mässområdet ligger i närheten av E4:an, 30 kilometer söder om Jönköping. Jönköping når du med bil, buss, tåg eller flyg.

13
jun
2019

Skogsnolia

Kl. 9:00 -17:00

banner 240x980 skogsnolia

Sveriges viktigaste skogsmässa 2019

Skogsnolia är, sedan starten 1984, en av de viktigaste skogsmässorna i Sverige med cirka 200 utställare och 13 000 besökare. Här möts branschen: skogsägare, skogsentreprenörer, förare, skogsforskare, företag, myndigheter, skogsägarföreningar, skogsbolag, tjänstemän och många andra med skogen som yrke eller intresse.

Kostnad: Vuxna (från 18 år) förköp 150 kronor, i entré 180 kronor, Barn (0-17 år) gratis i målsmans sällskap,
Flerdagsbiljett (gäller mässans alla tre dagar) förköp 220 kronor, i entré 250 kronor.

Plats: Det nya Skogsnolia-området ligger i Håknäs, Vännäs kommun, knappt 3 mil söder om Umeå. 

Hitta hit

Mässområde

Anmälan

14
jun
2019

Skogsnolia

Kl. 9:00 -17:00

banner 240x980 skogsnolia

Sveriges viktigaste skogsmässa 2019

Skogsnolia är, sedan starten 1984, en av de viktigaste skogsmässorna i Sverige med cirka 200 utställare och 13 000 besökare. Här möts branschen: skogsägare, skogsentreprenörer, förare, skogsforskare, företag, myndigheter, skogsägarföreningar, skogsbolag, tjänstemän och många andra med skogen som yrke eller intresse.

Kostnad: Vuxna (från 18 år) förköp 150 kronor, i entré 180 kronor, Barn (0-17 år) gratis i målsmans sällskap,
Flerdagsbiljett (gäller mässans alla tre dagar) förköp 220 kronor, i entré 250 kronor.

Plats: Det nya Skogsnolia-området ligger i Håknäs, Vännäs kommun, knappt 3 mil söder om Umeå. 

Hitta hit

Mässområde

Anmälan

15
jun
2019

Skogsnolia

Kl. 9:00 -16:00

banner 240x980 skogsnolia

Sveriges viktigaste skogsmässa 2019

Skogsnolia är, sedan starten 1984, en av de viktigaste skogsmässorna i Sverige med cirka 200 utställare och 13 000 besökare. Här möts branschen: skogsägare, skogsentreprenörer, förare, skogsforskare, företag, myndigheter, skogsägarföreningar, skogsbolag, tjänstemän och många andra med skogen som yrke eller intresse.

Kostnad: Vuxna (från 18 år) förköp 150 kronor, i entré 180 kronor, Barn (0-17 år) gratis i målsmans sällskap,
Flerdagsbiljett (gäller mässans alla tre dagar) förköp 220 kronor, i entré 250 kronor.

Plats: Det nya Skogsnolia-området ligger i Håknäs, Vännäs kommun, knappt 3 mil söder om Umeå. 

Hitta hit

Mässområde

Anmälan

17
jun
2019

Använd växtskyddsmedel med precision

Kl. 9:30 -15:30

gronamoten

Workshop med tema precisionsbekämpning 

Precisionsodling Sverige arrangerar en temadag med diskussion om hur precisionsodlingstekniken kan minska användningen av växtskyddsmedel och bredda antalet tillgängliga preparat. Workshopen riktar sig främst till dig med intresse för precisionsodlingsteknik och växtskydd, både inom forskning, rådgivning och företagare.

Detta är ett samarrangemang mellan Gröna Möten och POS (Precisionsodling Sverige) och görs inom ramen för SLU:s plattform Fokusgrupp i diagnostik, övervakning och riskhantering. Evenemanget är kostnadsfritt och enklare förtäring ingår.

Arrangör: Detta är ett samarrangemang mellan Gröna Möten och POS (Precisionsodling Sverige) och görs inom ramen för SLU:s plattform Fokusgrupp i diagnostik, övervakning och riskhantering.

Plats: Herrljunga Hotell & Konferens

Anmälan

Program