• Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"
 • Agro sörmland
  Smart Farming save-the-date 30 oktober
 • Agro Sörmland
  Tillväxtmotorn -ledarprogram, intresseanmäl NU

Vi är med i Aktiv Landsbygd


Läs om vår verksamhet och se ett axplock av våra pågådende projekt i senaste numret av Aktiv Landsbygd. Du hittar artikeln på sidorna 26 - 27. 

Ladda ned nummer 3/2018 i pdf-format.

 

Publicerad 2018-10-03

Program Smart Farming 2018


Nu är årets program för Smart Farming här!  Anmäl dig redan idag.

Läs mer

Klimatklivet


Närmare 30 personer deltog på Klimatklivetseminarierna där Agro Sörmland och Länsstyrelsen informerade om stöd för klimatfrämjande åtgärder. 

Läs mer

Workshop med Hästprojektet


Högt tempo och mycket energi under första workshopen i hästföretagarprojektet. 

Läs mer

Nytt projektmedel till Agro Sörmland


Agro Sörmland har beviljats drygt 1 milj kr från 
Leader Södermanland till utveckling av en samarbetsmodell där lantbrukare, utvecklingsingenjörer och forskare möts för att  utveckla idéer från ”gräsrotsnivå".

Läs mer

Seminarium kring torkan och foderläget


Johan Lagerholm öppnade seminariet med att kortfattat sammanfatta läget i Sörmland.

Läs mer

Därför satsar Regionförbundet Sörmland på Agro Sörmland


Läs gärna senaste Nyhetsbrevet från Regionförbundet.

Läs mer

Nationell strategi för hästföretagande – nu är den här!


På initiativ från LRFs Hästdelegation gavs LRF Häst hösten 2017 uppdraget att bjuda in brett och välkomna branschens intressenter för att se över möjligheten att tillsammans mer strukturerat stärka hästföretagandets villkor. 

Läs mer

Pilotprojektet med hästrelaterade företag fortgår


Snart hålls ett uppstartsmöte med inspirationsföreläsningar och workshop för de 16 företagsledare som valts ut i pilotprojektet. 

De utvalda företagen med säte i Sörmland, Västmanland och Östergötland har starka tillväxtambitioner och idéer kring en ny produkt/tjänst som de vill utveckla för att nå en internationell marknad. 

Publicerad 2018-08-22

Seminarium kring torkan och foderläget


Agro Sörmland, på initiativ från Länsstyrelsen och i samarbete med LRF Södermanland och Greppa Näringen, bjuder in till möten på 3 platser i länet med anledning av sommarens torka, låga skördar och foderbrist.

Läs mer