Agro Sörmland, Foto: Flygfotograf Erik Jacobsson

Hästkraftig Innovationsdag

Onsdagen den 31 januari hölls en Hästkraftig Innovationsdag på Hedenlunda Slott. Agro Sörmland stod som värd för eventet som Malin Andersson ansvarade för. Under dagen fanns flera inspirerande föreläsningar och spännande innovationsresor att ta del av, varvade med nätverkande.

Läs mer

Resan till Nordic Agro Summit - ett härligt gäng som tar chansen!

Vi ser fram emot spännande föreläsningar och spännande möten. Nyfiken? Du har fortfarande möjligheten att följa med! 

 

Hästkraftig Innovationsdag 31 januari!

Nu är det dags att anmäla till inspirationseventet för hästrelaterade innovativa företagare! Program och anmälan finner du under "Evenemang"

Facebooksida publicerad!

Idag publicerar vi vår Facebooksida Agro Sörmland. Gå in och Gilla och Dela så har du möjlighet att vara med i utlottningen av en plats till Nordic Agro Summit 6-8 februari!

2 spännande projekt efter årsskiftet

"Grönsaksodling på friland - ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar" knyter ihop lantbruksföretag som startar grönsaksodling på friland med arbetssökande/nyanlända personer som har kompetens och/eller intresse för lantbruk och odling. Leader Södermanland har beviljat medel för steg 1 (av 2) som innefattar inventering av intresserade företag, förutsättningar och behov för att starta grönsaksodling samt gemensamma lösningar gällande förvaring, logistik, marknadsföring m.m. Mer information kommer efter årsskiftet.

"Affärsutveckling, innovation och internationalisering i tillväxtorienterade hästrelaterade företag" vänder sig till företag med utvecklingspotential, tillväxtambitioner och drivkraft. I denna förstudie som beviljats av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF, undersöks främst förutsättningar och behov för tillväxt i hästrelaterade företag från Sörmland, Östergötland och Västmanland. Mer information ges vid hästeventet på Hedenlunda slott 31 januari

Lantbrukets dag i Riksdagen

Magnus Oscarsson, riksdagsledamot för KD, arrangerade i samarbete med HS Lantbrukets dag i Riksdagen den 21 november. Temat var ny teknik och nationell livsmedelsstrategi.

Läs mer

Referat och presentationer från seminariet Fossilfritt lantbruk

Det var ett välbesökt och uppskattat seminarium Fossilfritt Lantbruk som genomfördes 16 november på Grinda Säteri.

Nu kan du ta del av referat och föreläsarnas presentationer

Nordic Agro Summit - anmäl dig NU!

Inbjudan med program och anmälan finns tillgängligt från och med 15 december.
Begränsat antal platser! 

Agro Sörmland anordnar i samarbete med SpmO, Landshypotek Bank och Malmömässan en gemensam resa till Nordic Agro Summit, ett nytt konferens- och mässkoncept på Malmömässan. Ett gediget program med 24 föreläsningar och rika möjligheter till nätverkande under två intensiva dagar. 

folj oss pa facebook png