Agro Sörmland, Foto: Flygfotograf Erik Jacobsson

Moderna Djurstallar

Cilla Krantz från Agro Sörmland inledde seminariet Moderna Djurstallar med att berätta om Agro Sörmlands verksamhet hittills och kommande aktiviteter. När ordet överlämnades till Peder Schiöler, verksam inom försäljning och projektledning på A-betong, fick vi bland annat ta del av vad kunder efterfrågar idag, olika byggnadssystem kopplat till kostnader samt vikten av att ha en helhetssyn vid om- eller nybyggnation.

Läs mer

SAABs Innovationsforum på Gothenburg Horse Show

Under fredagen den 23 februari deltog Agro Sörmland i SAABs Innovationsforum på Gothenburg Horse Show. Ett möte för ökad innovationskraft och möjligheten att få lyssna till framgångsrika entreprenörer dela med sig av sina erfarenheter.

Läs mer

Hästföretagarforum i Göteborg

Agro Sörmland bevakade Hästföretagarforum som hölls i Göteborg på Gothia Towers den 21 februari. 

Föreläsare inom hästnäringen varvades med bubbel, mingel, mat och politiska debatter.

Läs mer

Nordic Agro Summit 2018

Fängslande föreläsningar, en positiv och öppen atmosfär och inte minst ett jättetrevligt Agro Sörmland gäng!

Läs mer

Hästkraftig Innovationsdag

Onsdagen den 31 januari hölls en Hästkraftig Innovationsdag på Hedenlunda Slott. Agro Sörmland stod som värd för eventet som Malin Andersson ansvarade för. Under dagen fanns flera inspirerande föreläsningar och spännande innovationsresor att ta del av, varvade med nätverkande.

Läs mer

Resan till Nordic Agro Summit - ett härligt gäng som tar chansen!

Vi ser fram emot spännande föreläsningar och spännande möten. Nyfiken? Du har fortfarande möjligheten att följa med! 

 

Hästkraftig Innovationsdag 31 januari!

Nu är det dags att anmäla till inspirationseventet för hästrelaterade innovativa företagare! Program och anmälan finner du under "Evenemang"

Facebooksida publicerad!

Idag publicerar vi vår Facebooksida Agro Sörmland. Gå in och Gilla och Dela så har du möjlighet att vara med i utlottningen av en plats till Nordic Agro Summit 6-8 februari!

2 spännande projekt efter årsskiftet

"Grönsaksodling på friland - ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar" knyter ihop lantbruksföretag som startar grönsaksodling på friland med arbetssökande/nyanlända personer som har kompetens och/eller intresse för lantbruk och odling. Leader Södermanland har beviljat medel för steg 1 (av 2) som innefattar inventering av intresserade företag, förutsättningar och behov för att starta grönsaksodling samt gemensamma lösningar gällande förvaring, logistik, marknadsföring m.m. Mer information kommer efter årsskiftet.

"Affärsutveckling, innovation och internationalisering i tillväxtorienterade hästrelaterade företag" vänder sig till företag med utvecklingspotential, tillväxtambitioner och drivkraft. I denna förstudie som beviljats av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF, undersöks främst förutsättningar och behov för tillväxt i hästrelaterade företag från Sörmland, Östergötland och Västmanland. Mer information ges vid hästeventet på Hedenlunda slott 31 januari

Lantbrukets dag i Riksdagen

Magnus Oscarsson, riksdagsledamot för KD, arrangerade i samarbete med HS Lantbrukets dag i Riksdagen den 21 november. Temat var ny teknik och nationell livsmedelsstrategi.

Läs mer

folj oss pa facebook png