Agro Sörmland, Foto: Flygfotograf Erik Jacobsson

Därför satsar Regionförbundet Sörmland på Agro Sörmland

Läs senaste Nyhetsbrevet från Regionförbundet.

Läs mer

Nationell strategi för hästföretagande – nu är den här!

På initiativ från LRFs Hästdelegation gavs LRF Häst hösten 2017 uppdraget att bjuda in brett och välkomna branschens intressenter för att se över möjligheten att tillsammans mer strukturerat stärka hästföretagandets villkor. 

Läs mer

Pilotprojektet med hästrelaterade företag fortgår

Snart hålls ett uppstartsmöte med inspirationsföreläsningar och workshop för de 16 företagsledare som valts ut i pilotprojektet. 

De utvalda företagen med säte i Sörmland, Västmanland och Östergötland har starka tillväxtambitioner och idéer kring en ny produkt/tjänst som de vill utveckla för att nå en internationell marknad. 

Publicerad 2018-08-22

Seminarium kring torkan och foderläget

Agro Sörmland, på initiativ från Länsstyrelsen och i samarbete med LRF Södermanland och Greppa Näringen, bjuder in till möten på 3 platser i länet med anledning av sommarens torka, låga skördar och foderbrist.

Läs mer

Klimatklivet

Agro Sörmland och Länsstyrelsen bjuder in till FRUKOSTMÖTE

Investeringsstöd för klimatsmarta åtgärder!

Läs mer

Smart Farming 2018

Ledarskap - nyckeln till utveckling och framgång!

Årets tema för Smart Farming är Ledarskap ur olika perspektiv.

Läs mer

Kommunal mark för foder till djur

Ett flertal sörmländska kommuner erbjuder lantbrukarna tillfälligt nyttjande av mark för foder till sina djur.

Läs mer

Vi är med i Jordbruksaktuellt

Läs bland annat om våra aktuella projekt och samarbeten  i senaste numret av Jordbruksaktuellt.

Läs mer

Nytt projekt: Grönsaksodling på friland

Odlingen av grönsaker på friland minskar samtidigt som efterfrågan på närodlade grödor ökar. I Mälardalsregionen finns marker som lämpar sig väl för frilandsodling och vi skulle kunna odla betydligt mer grönsaker än vad vi gör idag.

Läs mer

Vi ses på Brunnby Lantbrukardagar

Kom och träffa oss på Brunnby Gård i Västerås den 4 och 5 juli mellan kl 9 - 17.

Läs mer

folj oss pa facebook png