Agro Sörmland, Foto: Flygfotograf Erik Jacobsson

Beviljat Hästprojekt

Projekt Affärsutveckling, innovation och internationalisering i hästrelaterade företag beviljades idag av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF.
 
 
Deltagare i projektet är i första hand de som deltagit i förstudien, men fler företagare som uppfyller kriterierna kan komma att antas.
 
Projektet beräknas starta i mitten/slutet av januari 2019.
 
 
Publicerad 2018-12-07