• Agro Sörmland
  Smart Farming 2020 framflyttat till
  18 mars 2021
 • Agro Sörmland
  Handla lokalt - stötta det som finns nära!
  Sörmlands matkluster
 • Agro Sörmland

  TILLVÄXTMOTORN
  UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
  Klicka här för mer information
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Utvecklingsrådet sammanstrålar

Den 27 oktober samlades Agro Sörmlands Utvecklingsråd, som är en central del i Agro Sörmlands organisation.
Utvecklingsrådet består av tio personer som tillsammans, genom sina företag, representerar större delen av den gröna näringen i Södermanland. Utvecklingsrådet träffas var sjätte vecka och förutom en statusuppdatering av läget i branschen bistår medlemmarna med förslag på insatser samt inspel till projekt och seminarium.
Utvecklingsrådet är en garant för att inriktningen på Agro Sörmlands insatser och aktiviteter är de som näringen efterfrågar och ett mycket viktigt bollplank till oss som jobbar i organisationen.

Vid detta möte informerade Cilla och Johan om läget i de olika projekten och kortfattat en lägesbild om det senaste från den europeiska jordbrukspolitiken.
Vi hade även Sofia Sjöström, Regionchef på Svenskt Näringsliv, som berättade om hur de arbetar och att hon önskar ett nära samarbete för att driva näringen framåt.
Tillsammans med Sofia och Svenskt Näringsliv kan vi skapa en bättre förståelse för branschen hos politiker och kommun samt arbeta mot ett jämnare företagsklimat runt om i Sörmland. 
Utvecklingsrådets medlemmar välkomnar besök av politiker och beslutsfattare till sina verksamheter för att bättre kunna förklara dagens utmaningar.

 

Utvecklingsradet

Utvecklingsrådet Sofia sjöström