• Agro Sörmland
  SAVE THE DATE
  Smart Farming 2020
  5 november på Taxinge
 • Agro Sörmland
  Handla lokalt - stötta det som finns nära!
  Sörmlands matkluster
 • Agro Sörmland

  NYA MÖJLIGHETER - NYA UTMANINGAR
  VI HÖJER RIBBAN!
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Hållbarhet inom Hästprojektet

Projektet har under perioden arbetat aktivt med att öka medvetenheten kring vikten av hållbarhet i företagandet.

Det är tydligt att ämnet spänner över ett stort område, från kunskap om sig själv och hur man får ett företag som håller över tid, till kunskap om hästhälsa så att man får pigga hästar i god miljö, att värna om naturen och anställda så att båda ”håller längre”, att acceptera andra, vara frikostig och arbeta för att fler få ta del av allt positivt i hästens värd. Vikten av hållbarhet har också diskuterats med styrgruppen under perioden.

Parallellt har behovet av utbildning utkristalliserat sig till två tematiska kurser.  Kontakter har tagits med två digitala experter angående utbildning i social media, två experter för utbildning i finansiering, två experter kring prototyp och lab-miljöer och en expert angående koncept och affärsmodell. Flera deltagare i projektet har pitchat för finansiärer och fler har också ökat sin digitala närvaro, bland annat genom att tydligare erbjuda sina tjänster samt presentera nya.

/Åsa

 

Publicerad 2020-05-11

 

EUlogo c RGB