• Agro Sörmland
  SAVE THE DATE
  Smart Farming 2020
  5 november på Taxinge
 • Agro Sörmland
  Handla lokalt - stötta det som finns nära!
  Sörmlands matkluster
 • Agro Sörmland

  NYA MÖJLIGHETER - NYA UTMANINGAR
  VI HÖJER RIBBAN!
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Tiden under Corona

Märkliga tider vi lever i, vem hade kunnat drömma om en global pandemi? Trots att det pågått en tid nu så känns det fortfarande overkligt.
 
För Agro Sörmlands del så innebär det många digitala möten och en hel del tid för planering och administration som tidigare inte riktigt hunnits med. 
Vi deltar bland annat i Länsstyrelsens regelbundna ”Coronamöten" med olika aktörer inom gröna näringar. Här uppdaterar vi varandra om läget för företagare inom hela Livsmedelskedjan. Hittills är det den senare delen av kedjan, förädlingsledet och de som levererar till restaurang, som drabbats hårdast. Handeln, gårdsbutiker och rekoringar säljer dock som aldrig förr. Inom primärproduktionen i vårt län verkar det fungera ännu så länge, inom skogsbruket kan det saknas arbetskraft för plantering. Många initiativ tas, och vi i Agro Sörmland står beredda att bistå om det behövs.
 
Men vad händer EFTER Corona? Troligt är att debatten tar fart gällande Livsmedelsstrategi o krisberedskap, ökad produktion och självförsörjningsgrad.
Det är just dessa frågeställningar som vi tar tag i vid årets Smart Farming seminarium 5 november. Som vanligt varvar vi spännande föreläsningar med teknikinriktade företagspitchar, minimässa och diskussioner. Planeringen är i full gång!
 
Positivt är också att ATL i sin webbversion  lyfter fram Fieldgogfer IGEN! Läs artikeln i senaste numret från 24 april. 
 
Nu gäller det att ta eget ansvar, hålla sig undan och frisk!
/Cilla
 
Publicerad 2020-04-26