• Agro Sörmland
  SAVE THE DATE
  Smart Farming 2020
  5 november på Taxinge
 • Agro Sörmland
  Handla lokalt - stötta det som finns nära!
  Sörmlands matkluster
 • Agro Sörmland

  NYA MÖJLIGHETER - NYA UTMANINGAR
  VI HÖJER RIBBAN!
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Full fart på säsongen med samhällsviktig verksamhet

Även om stor del av näringslivet pausats eller går på lågt varv är det annorlunda på gårdarna med planerade eller påbörjade grönsaksodlingar.

Anders Norlén från Stallarholmen, som nu har grönsaksodling i stor skala och är i full färd med förberedande bygge av växthus och plantuppdragning med mera, har nu även anställt medarbetare. I media har det rapporterats om svårigheter med att få arbetskraft till en del av den arbetsintensiva produktionen med bär, grönsaker och skogsplantering nu när gränserna i många länder är stängda. Anders har haft kontakt med Arbetsförmedlingen och även annonserat på Facebook efter intresserade.Nu uppmärksammas resultatet i olika media, bland annat i en artikel i Aftonbladet som beskriver bönders oro över att locka säsongsanställda i den omfattning som krävs.

En annan artikel i Byggnadsarbetaren har särskilt fokus på Micke Hallberg. En snickare som har renoverat kök tills för några veckor sedan då han istället bytte det jobbet till fältmässiga stordåd. 

Parallellt arbetar vi i projektet bland annat vidare med att skapa modell för bemanning för att öka möjligheten att hitta jobb och att få kontakt med arbetssökande, inte minst nyanlända med intresse för odlingsarbete och andra uppgifter på landsbygdsföretag. Vi arbetar tillsammans med flera andra aktörer. Och i och med covid-19 har frågan fått särskild akut aktualitet. Det gäller både att lösa utmaningar på kort sikt och lite längre. 

/Maria

 

Publicerad 2020-04-20