• Agro Sörmland
  SAVE THE DATE
  Smart Farming 2020
  5 november på Taxinge
 • Agro Sörmland
  Handla lokalt - stötta det som finns nära!
  Sörmlands matkluster
 • Agro Sörmland

  NYA MÖJLIGHETER - NYA UTMANINGAR
  VI HÖJER RIBBAN!
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Intresseanmälan till nationella skogsprogrammets kunskapsseminarier

Under våren 2020 arrangeras fyra kunskapsseminarier inom det nationella skogsprogrammet. Ambitionen är att varje seminarium ska resultera i tydliga kunskapsunderlag med lösningsfokuserade förslag. Skicka din intresseanmälan nu.

Skogen är lösningen på många av våra samhällsutmaningar. För att lyckas med övergången till ett fossilfritt samhälle, klimatanpassningen och ett aktivt hållbart brukande av våra skogar måste skogsprogrammet och skogspolitiken utvecklas.

skogsprogrammets kunskapsseminarier

Fyra olika seminarier

Vid fyra olika seminarier kommer goda exempel från olika tematiska områden att diskuteras för att skapa en bättre gemensam kunskapsbild. Ambitionen är att varje seminarium ska resultera i tydliga kunskapsunderlag med lösningsfokuserade förslag. Detta kommer i sin tur att utgöra ett värdefullt underlag för att ta fram förslag som ger långsiktiga spelregler för alla aktörer längs skogens hela värdekedja.

 • Seminarium 1. Mångbruk – hur kan vi öka användningen av samma skog till flera verksamheter? Onsdag 11 mars, Umeå. Anmäl intresse för att delta senast den 14 februari.
 • Seminarium 2. Hur kan ett aktivt hållbart skogsbruk bidra till en god och säkerställd tillgång av biomassa i framtidens bioekonomi? Onsdag 1 april, Uppsala.
 • Seminarium 3. Hur når vi miljömålen samtidigt som äganderätten och brukanderätten värnas och stärks? Onsdag 27 maj, Växjö.
 • Seminarium 4. Vad menas med en politik för hållbart skogsbruk och hur nås de jämställda målen om produktion och miljö? Fredag 12 juni, Stockholm.

Vi söker en bredd i deltagandet och vid stort intresse kan vi behöva begränsa antalet deltagare. Skogsstyrelsen kommer att skicka ut bekräftelse och program för respektive seminarium.

Skicka din intresseanmälan nu

Vi uppmanar dig som har intresse i skogsfrågorna att anmäla dig till något/några av seminarierna. Du har chansen att bidra med konstruktiva inspel och lösningsorienterade förslag som leder dialogen och processen med nationella skogsprogrammet och skogspolitiken framåt. Förutom landsbygdsminister Jennie Nilsson kommer ni att få möta flera kunniga och engagerade talare.

Välkommen med din intresseanmälan!

Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen