• Agro Sörmland
  SAVE THE DATE
  Smart Farming 2020
  5 november på Taxinge
 • Agro Sörmland
  Handla lokalt - stötta det som finns nära!
  Sörmlands matkluster
 • Agro Sörmland

  NYA MÖJLIGHETER - NYA UTMANINGAR
  VI HÖJER RIBBAN!
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Seminarium Kompetensutveckling

Det fullsatta kompetensseminariet på Grinda gårdsglass lockade drygt 50 deltagare. Med ökad kompetens och tillgång till välutbildad arbetskraft har det gröna näringslivet stora möjligheter att öka lönsamheten, växa och bidra med lösningar på framtidens utmaningar.

Seminariet på Grinda gårdsglass samlade utbildningsaktörer från hela länet som berättade om sina respektive utbildningar, samt möjligheter och hinder att anpassa utbud och innehåll efter den snabba utvecklingen inom näringen.Seminariet avrundades med en paneldiskussion där bl a deltagare och föreläsare lyfte vikten av att alla nivåer av utbildning/kompetensutveckling behövs, och att de behöver utvecklas. Region Sörmland som har ett uppdrag gällande kompetensutveckling i stort, den så kallade Kompetensplattformen, erbjöd sig att ta ett visst helhetsansvar för frågan. 

Presentationer, program och bilder