• Agro Sörmland
  SAVE THE DATE
  Smart Farming 2020
  5 november på Taxinge
 • Agro Sörmland
  Handla lokalt - stötta det som finns nära!
  Sörmlands matkluster
 • Agro Sörmland

  NYA MÖJLIGHETER - NYA UTMANINGAR
  VI HÖJER RIBBAN!
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Vinnova Workshop och Blå hallen

Senaste veckan har varit fylld av spännande möten och event.

I tisdags var det workshop på Vinnova för de projekt som beviljades medel i november förra året från UDI-programmet (UtmaningsDriven Innovation).

27 projekt av c:a 150 inlämnade ansökningar beviljades, och Agro Sörmland med partners var ett av dem. Vi befinner oss nu i Steg 1 som pågår ett par månader, och som handlar om att mobilisera ett större flerårigt projekt. Det är spännande, lite ”hemligt” enl. önskemål från våra partners, men det handlar om energiförsörjning och lantbruk. Mer info kommer så småningom.

I veckan var det också KSLA:s årliga högtidssammankomst i Blå hallen, Stadshuset. En riktig fest med prisutdelning, presentation av nya medlemmar, fantastisk mat och framför allt nätverkande och nya kontakter för Agro Sörmland.

Kompetensseminariet med c:a 50 deltagare blev riktigt lyckat. Deltagare och föreläsare var överens om att alla nivåer av utbildning/kompetensutveckling behövs, och behöver utvecklas. Region Sörmland som har ett uppdrag gällande kompetensutveckling i stort, den så kallade Kompetensplattformen, erbjöd sig att ta ett visst helhetsansvar för frågan.

  

ws vinnova

Vinnovas workshop

 

vinnova ws

Main take aways

 

bla hallen

Christina Möller och Carl Jan Granqvist presenterar menyn i Gyllene salen 

 

cilla bla hallen

Cilla Krantz tillsammans med Helene Oscarsson från Vreta Kluster i Blå hallen

 

magnus cilla bla hallen

Magnus och Lotta Börjesson med Cilla Krantz i Blå hallen under KSLA:s högtidssammankomst

 

/Cilla Krantz

 

Publicerad 2020-02-03