• Agro Sörmland
  SAVE THE DATE
  Smart Farming 2020
  5 november på Taxinge
 • Agro Sörmland
  Handla lokalt - stötta det som finns nära!
  Sörmlands matkluster
 • Agro Sörmland

  NYA MÖJLIGHETER - NYA UTMANINGAR
  VI HÖJER RIBBAN!
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Köp sörmländska grönsaker!

Inför kommande säsong är planeringen hos grönsaksodlande företagare långt framme. Samarbeten av olika slag kring sortval, plantuppdragning, maskinkedja och mycket mera.

När nu odlingarna skalas upp successivt blir det avgörande att tidigt ha bilden klar: vilka är kunderna för grönsakerna och vilka jobbar med detta på företagen? Därför är marknadskontakter och samarbeten kring bemanning för att nå arbetssökande central i projektarbetet just nu. Intresse finns från såväl våra kommuner i trakten som från butiker och konsumenter. Nu gäller det att omsätta intresse till affärer. Parallellt med det inleder vi samarbeten för att skapa jobb och skapa samarbeten för kompetensutveckling och bemanning.

I dagarna ges Landsbygd i centrum ut i Stockholms län. Detta nummer innehåller ett reportage från länsstyrelsen och Matlusts konferens som hölls i november i Södertälje. Där ges det bland annat en presentation av Agro Sörmlands grönsaksprojekt. I tidningen finns även ett trevligt reportage om Najib Rezai som medverkade vid vårt seminarium. Najib, kom till Sverige från Afghanistan 2011 och började bygga upp sitt nya liv här. Läs gärna om hur Najib kom till gården med grönsaksodling och nu har eget företag där han säljer grönsaker. För dig som inte får hem Landsbygd i centrum i brevlådan kan du ladda ned reportagen.

/ Maria Dirke

 

Publicerad 2020-01-27