• Agro Sörmland
  SAVE-THE-DATE - 13 mars
  Så bidrar jordbruket till de nationella klimatmålen
  Anmälan
 • Agro Sörmland
  NYTT ÅR!
  NYA MÖJLIGHETER - NYA UTMANINGAR
  VI HÖJER RIBBAN!
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Workshop kring kompetensutveckling för ökad konkurrenskraft

Agro Sörmland deltog vid workshopen kring Kompetensutveckling för ökad konkurrenskraft (med utgångspunkt i landsbygdsprogrammet), anordnad av Landsbygdsnätverket på initiativ från Jordbruksverket. Evenemanget höll till på Stora Hotellet i Jönköping onsdagen den 22 januari.

Deltagarna var nyckelpersoner från olika delar av landet som arbetar med landsbygdsutveckling d.v.s. lantbruksföretagare, rådgivningsorganisationer, tjänstemän från Länsstyrelser, regioner och statliga myndigheter samt forskare.

Dagen bjöd på mycket intressanta och livliga diskussioner kring vad som varit bra och mindre bra satsningar inom Landsbygdsprogrammet under denna period, prioriteringar gällande de begränsade medel som finns under övergångsperioden (c:a 2 år) samt behov för den kommande programperioden. 

Se gärna program för mer information.

  

WS Kompetensutveckling jordbruksverket Landsbygdsnatverket deltagare

WS Kompetensutveckling jordbruksverket Landsbygdsnatverket Stora hotellet jonkoping

 

Publicerad 2020-01-27