• Agro Sörmland
  Passa på att delta i Tillväxtmotorns webbinarium!
  Min motivation till förändring
 • Agro Sörmland
  SAVE THE DATE
  Smart Farming 2020
  5 november på Taxinge
 • Agro Sörmland
  Handla lokalt - stötta det som finns nära!
  Sörmlands matkluster
 • Agro Sörmland
  NYTT ÅR!
  NYA MÖJLIGHETER - NYA UTMANINGAR
  VI HÖJER RIBBAN!
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Senaste Nytt inom Grönsaksprojektet

Stort intresse för grönsaksprojektet vid Matlust årskonferens
 
MatLust, ett EU-projekt som sedan några år pågår i Stockholmsregionen, har som syfte att stötta små och medelstora företag inom livsmedelsnäringen. 20 november anordnades en konferens i samarbete med länsstyrelsen i Stockholms län.
 
I programmet ingick seminariet "Hur kan arbetssökande och nyanlända bidra till ökad grönsaksodling” och med anledning av det sökte man kontakt med AgroSörmlands projekt om ökad grönsaksodling och fler arbetstillfällen.
 
Möteslokalen var fullsatt när seminariet drog igång och under ledning av Maria Dirke beskrev Najib Tehran hur han som nyanländ började sommarjobba på Kärrbo prästgård utanför Västerås och så småningom började arbeta där alltmer. Förutsättningar för lantbrukaren att anställa honom var små men lantbrukaren hjälpte istället Najib att starta sitt eget företag. Nu har Najib övertagit grönsaksodlingen på gården och samarbetet flyter bra. Vid seminariet deltog även Daniel Björklund Jonsson, Skillebyholms trädgårdsutbildningar. Samtalet kretsade kring etablering, grönsaksodling, utbildning och matchning av företagare - nyanlända.  
 
Grönsaksprojektets andra del har beviljats finansiering och nu har vi fram till och med juni 2021 att hitta formerna för samarbete, bemanning, matchning och metodutveckling för att med stadig grund kunna fortsätta öka frilandsodlingen av grönsaker i dessa trakter och samtidigt erbjuda arbete åt alltfler inom de gröna näringarna i Sörmland med omnejd.
 
 
maria dirke Najib Tehran Daniel Bjorklund Jonsson
 
 
Publicerad 2019-11-29