• Agro Sörmland
  Smart Farming 2019 - Dokumentation
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Senaste Nytt inom hästprojektet

Vårt projekt med fokus på hästföretagare fortsätter att arbeta med säljstrategi för de 14 deltagande entreprenörerna. Trots att varje företag har sina egna unika utmaningar i processen, från idé till erbjudande på marknad, har alla också gemensamma utmaningar.

Det centrala ligger i att skapa lönsamhet och därmed trygghet, vilket gör att tankarna kring affärsmodell är en faktor som vi alltid bär med oss. Vi lyfter den under hösten genom två workshops där säljarbetet fingranskas och fördjupas. Parallellt fortsätter de individuella processerna, till exempel med att hitta aktörer för att bygga prototyp, söka och driva igenom finansiering och uppvakta eventuella samarbetspartners.

Projektet har också i uppgift att se över modeller för innovation i hästbranschen. Med detta uppdrag samlas projektets styrgrupp för workshop i December. På samma tema planeras även samarbetsprojekt med andra spelare i branschen. En av projektets käpphästar handlar om att fokusera på individen och dennes vilja att anta utmaningar. Med denna ambition får projektet en genomtänkt men långsammare process än andra innovationsinspirerade initiativ.

/ Projektledare Åsa Öberg 

 

Publicerad 2019-10-25