• Agro Sörmland
  Smart Farming 2019 - Dokumentation
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Klusterträff kring Livsmedelsstrategin

Agro Sörmland deltog den 15 oktober vid klusterträffen kring Livsmedelsstrategin på World Trade Center i Stockholm. Från Sörmland medverkade, förutom Cilla Krantz Agro Sörmland, även Karin Larsson, projektledare Livsmedselsstrategin Länsstyrelsen, Magnus Nilsson Region Sörmland, Dag von Bothmer SpmO/Agroelit  och Erika Olsson Sörmlands Matkluster.

Karin presenterade arbetet med den sörmländska regionala strategin övergripande, Erika presenterade Matklustret och dess aktiviteter och Cilla berättade om Agro Sörmlands aktiviteter kopplade till Livsmedelsstrategin.  

Frågeställningen som behandlades under dagen var bland annat hur vi kan få till en ännu bättre samverkan över läns- och regiongränser än vad som finns i dag.

Jordbruksverket anordnar under hösten 2019 sex klusterträffar och inbjudna är de som strategiskt eller operativt är involverad i arbetet med livsmedelsstrategin på regional nivå.

Mer information om klusterträffarna.

livsmedelsstrategin Richard Tellstrom

Rickard Tellström, docent i måltidskunskap

 

livsmedelsstrategin Karin Larsson Erika Olsson

Karin Larsson och Erika Olsson

 

livsmedelsstrategin deltagare

 

livsmedelsstrategin deltagare1

 

Publicerad 2019-10-16