• Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"
 • Agro sörmland
  Smart Farming save-the-date 30 oktober
 • Agro Sörmland
  Tillväxtmotorn -ledarprogram, intresseanmäl NU

Utveckling pågår


Projektet ”Samverkan för idéutveckling och innovation inom lantbruksnäringen” drivs av Agro Sörmland tillsammans med Automation Region, Linköpings universitet, Rise samt Robotdalen.

I arbetsgruppen ingår även två lantbrukare – Karola Reuterström på Stora Lövhulta gård norr om Eskilstuna, samt Mattias Larsson på Abbotnäs säteri utanför Katrineholm.

Bakgrunden är att aktiva lantbrukare ofta har idéer till lösningar på utmaningar inom lantbruket, men att de inte har de rätta kontakterna att ta idén vidare. Målet med projektet är att genom ett skarpt ”case” skapa en samarbetsmodell, ta fram vägledande dokument samt mallar för olika typer av avtal mellan medverkande parter. En viktig del är också att överföra kunskap mellan experter inom gröna näringar respektive automation och robotik.

En patentansökan för ett koncept gällande markpackning är inskickad och projektgruppen undersöker nu möjligheterna att finansiera den fortsatta utvecklingen. 

Cilla 

 

Publicerad 2019-05-10