• Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"
 • Agro sörmland
  Smart Farming save-the-date 30 oktober
 • Agro Sörmland
  Tillväxtmotorn -ledarprogram, intresseanmäl NU

Årsstämma för AgroÖst


AgroÖst Ideell förening höll årsstämma onsdagen den 10 april på Vreta kluster i Östergötland.

I samband med årsstämman lade Cilla Krantz fram en sammanfattning över Agro Sörmlands verksamhet för det gångna året. Hon framförde vilka erfarenheter som gjorts utifrån uppbyggnadsarbetet, hur tankarna har gått under processen och hur aktiviteterna framöver ser ut.

AgroÖst har i samarbete med LRF och Hushållningssällskapet nyligen påbörjat uppbyggnaden av en liknande utvecklingsarena i Örebro; Agro Örebro. Johan Hedström från Lavigruppen, som är anlitad för uppdraget, presenterade hur det inledande arbetet ser ut.

Per Frankelius, ledamot i styrelsen, höll en intressant och energifylld presentation. Bland annat talade han om Vinnväxt projektet Agtech 2030 som ska bidra till att göra Sverige världsledande inom jordbruksteknologiområdet.

Under stämman avtackades både Magnus Jansson och Kjell Johansson för sitt engagemang och för de insatser de gjort under många år i AgroÖsts styrelse.

per frankelius agroost arsstamma 2019 Vinnväxt projektet Agtech 2030

Per Frankelius

 

magnus jansson magnus borjeson agroöst arsstamma 2019 04 10

Magnus Jansson och Maguns Börjeson 

 

kjell johansson magnus borjeson agroöst arsstamma 2019 04 10

Kjell Johansson och Magnus Börjeson

 

Publicerad 2019-04-11