Agro Sörmland, Foto: Flygfotograf Erik Jacobsson

Utveckling av pågående projekt

En artikel om projektet Samverkan för idéutveckling och innovation inom lantbruksnäringen finns nu publicerad på Automation Region.
Vilka är de olika projektmålen?
Läs även om hur arbetet med markpackningen identifierade behovet hos lantbrukarna till en mer övergripande modell vad gäller utvecklingen av innovationer inom de biobaserade näringarna. 

gruppbild msp 

En samlad projektgrupp utanför Munktell Science Park.
Per Frankelius - Linköpings universitet samt Agtech 2030, Cilla Krantz - Agro Sörmland, Lars Krantz - Automation Region, Anders Thunell - Robotdalen, Johan Relefors - Robotdalen, Karola Reuterström - Stora Lövhulta gård, Joakim Fröberg - Rise Sics samt Mattias Larsson - Abbotnäs säteri. Foto: Munktell Science Park

 

Publicerad 2019-04-01