• Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"
 • Agro sörmland
  Smart Farming save-the-date 30 oktober
 • Agro Sörmland
  Tillväxtmotorn -ledarprogram, intresseanmäl NU

Platser kvar på utvecklingsprogrammet för företagare

Det finns några platser kvar på Tillväxtmotorn! 

Läs mer

Linköping Horse Show

Det kombinerade tävlings- och utbildningsstallet Staby Gård Ridcenter ägs och drivs av Sofia Bengtsberg. Ridcentret erbjuder individanpassad träning, utbildning och skötsel, inackordering samt veterinär och hovslagarsmedja inom området. För andra året i rad anordnades Linköpings Horse Show.

Läs mer

Smart Farming 30 oktober - Save-the-date!

För 4:e året i rad återkommer det uppskattade seminariet Smart Farming.

Årets tema:

NYA MÖJLIGHETER – TÄNK NYTT!

Läs mer

Tillväxtmotorn - för dig som är företagsledare i Sörmland

Ledarskapsprogrammet startar 22 augusti!

Läs mer

Helsidesreportage i Jordbruksaktuellt

I senaste numret av Jordbruksaktuellt finns ett dubbelsidigt reportage om de olika projekt som drivs och hur branschrådets grundkonceptet kring seminarierna ser ut.

Läs mer

Första nyhetsbrevet för Livsmedelsstrategin

Inom livsmedelsstrategin finns dels en regional dels en nationell fokusering. Länsstyrelsen i Södermanlands län, Region Sörmland och LRF Södermanland har arbetat fram en regional livsmedelsstrategi som gäller i Sörmland.

Läs mer

Stenhammardagen 2019


Sedan drygt 10 år bjuder H.M. Konungen och SLU:s rektor in till ”Stenhammardagen” på Stenhammars gods utanför Flen. Ett 100-tal speciellt inbjudna gäster bjuds in till seminarium och exkursion med H.M. Konungen och prins Carl Philip närvarande.

Läs mer

Tillväxtmotorn - för dig som är företagsledare i Sörmland


Förra årets tema för Smart Farming var ”ledarskap”, och i gruppdiskussionerna framkom behov och önskemål om fördjupad kunskap. Därför inleder nu Agro Sörmland ett samarbete med Mälardalens Högskola och utvecklingsprogrammet Tillväxtmotorn som riktar sig till företagsledare i Sörmland.  

Läs mer

Grönsaksodlingar för att bemöta samhällsutmaningar


Maria Dirke berättar i senaste numret av Stolt mat i Sörmland om att målet bakom projektet Grönsaksodling på friland bland annat handlar om att skapa lösningar för den låga självförsörjandegraden och att hitta samordningsvinster.

Läs mer

Provodlingar igång


Ute på några fält i Leader Södermanlandområdet står nyplanterade grönsaksplantor. Det är inledningen av satsningen på mer frilandsodlade grönsaker i våra trakter.

Läs mer