• Agro Sörmland
  NYTT ÅR!
  NYA MÖJLIGHETER - NYA UTMANINGAR
  VI HÖJER RIBBAN!
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"
 • Agro Sörmland
  Seminarium Kompetensutveckling - Anmälan

Köp sörmländska grönsaker!

Inför kommande säsong är planeringen hos grönsaksodlande företagare långt framme. Samarbeten av olika slag kring sortval, plantuppdragning, maskinkedja och mycket mera. När nu odlingarna skalas upp successivt blir det avgörande att tidigt ha bilden klar: vilka är kunderna för grönsakerna och vilka jobbar med detta på företagen? Därför är marknadskontakter och samarbeten kring bemanning för att nå arbetssökande central i projektarbetet just nu. Intresse finns från såväl våra kommuner i trakten som från butiker och konsumenter. Nu gäller det att omsätta intresse till affärer. Parallellt med det inleder vi samarbeten för att skapa jobb och skapa samarbeten för kompetensutveckling och bemanning.

I dagarna ges Landsbygd i centrum ut i Stockholms län. Detta nummer innehåller ett reportage från länsstyrelsen och Matlusts konferens som hölls i november i Södertälje. Där ges det bland annat en presentation av Agro Sörmlands grönsaksprojekt. I tidningen finns även ett trevligt reportage om Najib Rezai som medverkade vid vårt seminarium. Najib, kom till Sverige från Afghanistan 2011 och började bygga upp sitt nya liv här. Läs gärna om hur Najib kom till gården med grönsaksodling och nu har eget företag där han säljer grönsaker. För dig som inte får hem Landsbygd i centrum i brevlådan kan du ladda ned reportagen.

/ Maria Dirke

 

Publicerad 2020-01-27

Workshop kring kompetensutveckling för ökad konkurrenskraft

Agro Sörmland deltog vid workshopen kring Kompetensutveckling för ökad konkurrenskraft (med utgångspunkt i landsbygdsprogrammet), anordnad av Landsbygdsnätverket på initiativ från Jordbruksverket. Evenemanget höll till på Stora Hotellet i Jönköping onsdagen den 22 januari. Deltagarna var nyckelpersoner från olika delar av landet som arbetar med landsbygdsutveckling d.v.s. lantbruksföretagare, rådgivningsorganisationer, tjänstemän från Länsstyrelser, regioner och statliga myndigheter samt forskare.

Dagen bjöd på mycket intressanta och livliga diskussioner kring vad som varit bra och mindre bra satsningar inom Landsbygdsprogrammet under denna period, prioriteringar gällande de begränsade medel som finns under övergångsperioden (c:a 2 år) samt behov för den kommande programperioden. 

Se gärna program för mer information.

  

WS Kompetensutveckling jordbruksverket Landsbygdsnatverket deltagare

WS Kompetensutveckling jordbruksverket Landsbygdsnatverket Stora hotellet jonkoping

 

Publicerad 2020-01-27

Full fart framåt

Nu är det full fart igen och vi ser fram emot ett år med nya samarbeten och spännande aktiviteter. Pilotprojektet ”Samverkan för idéutveckling inom lantbruksnäringen” är avslutat, och Fieldgofer har minst sagt fått stor uppmärksamhet. ATL lyfter fram konceptet med den autonoma spannmålsvagnen som en av de mest spännande nyheterna på teknikområdet under året. I år vill vi utveckla arbetsmodellen och sätta igång nya grupper.

Seminariet närmast i tiden, 30 januari, handlar om kompetensbehov och kompetensförsörjning – en mycket viktig, för att inte säga avgörande, fråga för näringens utveckling. Det behövs satsas rejält, och Agro Sörmland kommer under året att utöka samarbetet med utbildningssektorn. Välkommen till seminariet 30 januari och bidra med dina behov och synpunkter!

/Cilla Krantz

 

Publicerad 2020-01-17

Program seminarium Kompetensutveckling

Programmet för seminariet Kompetensutveckling är klart. 

Läs mer

Hästprojektets nya fas

Projektet går nu in i en ny fas med flertalet mindre parallella insatser under 2020. Några av dessa berör social media, men även processen ide-koncept-prototyp.

Läs mer

Nytt År – Nya spännande utmaningar!

year 2020 4674937 1920

 

Agro Sörmland jobbar alltid med framtidsfokus, men nu när ett nytt år är i antågande kan en kort tillbakablick på det gångna året kännas rätt.

Läs mer

Seminarium - Kompetensutveckling

30 januari är det dags för seminariet Kompetensutveckling. Lönsamma gröna företag!

Läs mer

I manegen - workshop för hästprojektet

Workshopen inom hästprojektet som tog plats i Röda Ridhuset på Strömsholm onsdagen den 11 december handlade om digital marknadsföring. Med på plats var de inbjudna experterna David Tenser från Mozilla och Per Forsberg från Digitalera.  

Läs mer

Smart Farming 2019 - artikel i JA

Jordbruksaktuellt var på plats när årets Smart Framing gick av stapeln på Abbotnäs Säteri. 

"– Jag hoppas att alla tagit med sig en bit som man känner är lite extra intressant att titta vidare på. Vi vill ju ingjuta mod och visa att det händer saker, säger Cilla som är väldigt nöjd med dagen." 

 

smart farming ja towe johnson

Foto: Towe Johnson

Artikeln i sin helhet.

 

Publicerad 2019-11-25

 

Hästråd anordnad av LRF Häst

Agro Sörmland var på plats när LRF Häst anordnade "Hästråd” i anslutning till Stockholm Horse Show på Friends Arena. Agro deltog i en panel i vilken olika hästprojekt presenterades.

Läs mer