Agro Sörmland, Foto: Flygfotograf Erik Jacobsson

Stenhammardagen 2019


Sedan drygt 10 år bjuder H.M. Konungen och SLU:s rektor in till ”Stenhammardagen” på Stenhammars gods utanför Flen. Ett 100-tal speciellt inbjudna gäster bjuds in till seminarium och exkursion med H.M. Konungen och prins Carl Philip närvarande.

Läs mer

Tillväxtmotorn - för dig som är företagsledare i Sörmland


Förra årets tema för Smart Farming var ”ledarskap”, och i gruppdiskussionerna framkom behov och önskemål om fördjupad kunskap. Därför inleder nu Agro Sörmland ett samarbete med Mälardalens Högskola och utvecklingsprogrammet Tillväxtmotorn som riktar sig till företagsledare i Sörmland.  

Läs mer

Grönsaksodlingar för att bemöta samhällsutmaningar


Maria Dirke berättar i senaste numret av Stolt mat i Sörmland om att målet bakom projektet Grönsaksodling på friland bland annat handlar om att skapa lösningar för den låga självförsörjandegraden och att hitta samordningsvinster.

Läs mer

Provodlingar igång


Ute på några fält i Leader Södermanlandområdet står nyplanterade grönsaksplantor. Det är inledningen av satsningen på mer frilandsodlade grönsaker i våra trakter.

Läs mer

Invigning av RISE testbädd


Agro Sörmland var med vid invigningen av RISE testbädd för digitaliserat jordbruk den 29 maj. Evenemanget ägde rum på Campus Ultuna i Uppsala.

Läs mer

2019 års Smart Farming


Vattenseminariet kring dränering och bevattning blev mycket välbesökt och uppskattat. Ett minst sagt aktuellt och angeläget ämnesområde vilket bland annat uttrycktes genom ett stort antal frågor som ställdes till föreläsarna i den avslutande paneldiskussionen.

Läs mer

För mycket vatten? För lite vatten?


Seminarium kring avvattning och bevattning.

Drygt 60 personer deltog på seminariet som ägde rum i Bruksrestaurangen i Hälleforsnäs den 15 maj. Det högaktuella temat kring vattenhushållning inom jordbruket, som är i ett föränderligt klimat, innebär att kunna hantera såväl skyfall som torrperioder.

Läs mer

Hästprojektet bygger broar


Vårt projekt med fokus på häst-företagare har nu startat upp med 16 aktörer inom hästnäringen. Projektet varar i drygt 2 år och fokuserar på ”Affärsutveckling, innovation och internationalisering i tillväxtorienterade hästrelaterade företag”.

Läs mer

Utveckling pågår


Projektet ”Samverkan för idéutveckling och innovation inom lantbruksnäringen” drivs av Agro Sörmland tillsammans med Automation Region, Linköpings universitet, Rise samt Robotdalen.

Läs mer

Kickoff för Agro Örebro!


AgroÖst Ideell förening är projektägare och en av initiativtagarna till satsningen i Örebro.
LAVI-gruppen, med Johan Hedström i spetsen, har uppdraget att bygga upp verksamheten kring Agro Örebro.

Läs mer