• Agro Sörmland
  INSTÄLLT!
  2 april Tillväxtmotorn -
  utvecklingsprogram för företagsledare i Sörmland.
  Mer information
 • Agro Sörmland
  NYTT ÅR!
  NYA MÖJLIGHETER - NYA UTMANINGAR
  VI HÖJER RIBBAN!
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Målgrupper och samarbeten

Agro Sörmland kommer huvudsakligen fokusera på primärproduktionen och precisionslantbruket, till vänster på skissen nedan, men givetvis samarbeta med alla delar i kedjan.

 

samarbeten primarproduktionen och precisionslantbruket

Agro Sörmlands primära målgrupp är de biobaserade näringarna som innefattar drygt 30 olika verksamhetsområden. Biobaserade näringar är likvärdigt med LRF´s definition av de gröna näringarna. (De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå 2014 - 2019, LRF). Primära målgrupper är även bransch- och intresseorganisationer.

En viktig del i Agro Sörmlands strategi är att arbeta branschöverskridande och skapa samarbeten med det övriga näringslivet. Möjliggörare och stödjande aktörer är våra samarbetspartners som deltar aktivt i uppbyggnaden av arenan och skapar innehållet i verksamheten.

Vi har också ett nära samarbete med Vreta kluster. Ett samarbete som kommer att förstärkas och utvecklas efter hand. 

malgrupper