• Agro Sörmland
  SAVE THE DATE
  Smart Farming 2020
  5 november på Taxinge
 • Agro Sörmland
  Handla lokalt - stötta det som finns nära!
  Sörmlands matkluster
 • Agro Sörmland

  NYA MÖJLIGHETER - NYA UTMANINGAR
  VI HÖJER RIBBAN!
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Agro Sörmland

Agro Sörmland är en nystartad neutral samlingspunkt till för att professionella personer inom lantbrukssektorn ska kunna knyta kontakter och föra diskussioner om intressanta frågor. En viktig del i verksamheten är att stimulera och driva projekt som skapar förutsättningar för tillväxt, innovation och entreprenörskap.

Agro Sörmland drivs av AgroÖst (ideell förening) och samarbetar med bland andra Vreta Kluster i Östergötland.

Vision

Agro Sörmland är en neutral utvecklingsarena och en kreativ mötesplats som främjar utveckling, innovation och tillväxt inom de gröna och biobaserade näringarna, BBN.

Övergripande mål

Agro Sörmland bidrar till ökad produktion och ökad självförsörjningsgrad såväl regionalt som nationellt.

Effektmål, c:a 5 år:

Agro Sörmland har bidragit till:

 • ökad affärsmässighet och ökat tillväxtperspektiv inom BBN
 • ökad kunskap och förståelse mellan BBN och myndigheter som lett till förenklade metoder och processer
 • hållbara gränsöverskridande kontakter och samarbeten som skapat nya idéer och innovationer, och därmed nya affärsmöjligheter
 • aktiva nätverk och utökat samarbete såväl regionalt som nationellt och internationellt
 • uppfyllelse av miljömålen 2020
 • ökad kunskap och ökat intresse för BBN   

Projektmål, 3 år

 • Välkänd attraktiv och aktiv utvecklingsarena för BBN
 • Upparbetade affärsutvecklingsprogram samt innovations- och rådgivningsstödsystem anpassade för branschen
 • Modell för regelbunden dialog mellan företag och myndigheter
 • Modell för att förse BBN med omvärldsbevakning och framtidsspaning
 • Upparbetade kontakter och nätverk inom BBN, över branschgränser samt med lärosäten och andra innovatioins- och forskningsmiljöer
 • Accepterad och förankrad långsiktig och hållbar finansieringsmodell